Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2018/19/2
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Csiszárik-Kocsir Ágnes Oktatók: Dr. Varga János;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 10 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A képzés során a hallgatók megismerik a vállalatoknál, vállalkozásoknál és egyéb szervezeti egységeknél időről időre szükséges változások irányítását,
megvalósítását, szervezetek szükségszerű megújulását. A sikert eredményező folyamatok, módszerek megismerése és tudatosítása mellett a hallgatók
megismerhetik a jövő kihívásait, melyek ismerete megkönnyítheti a változások, változtatások elfogadását, gyakorlati megvalósítását.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A konzultációkon történő rendszeres részvétel és a zárthelyi dolgozat megírása
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Változás, válság mibenléte
Stratégiai menedzsment és a változás menedzsment kapcsolata
2. A változás tipológiája, a változtatásmenedzsment HR oldala, a változás kényszere, változás menedzsment modellek
3. Változás és válság kommunikáció, változás előrejelzõ módszerek
4. Balance scorecard, BPR, válság-menedzsment, csődtörvény
5. Összefoglalás, zárthelyi dolgozat
 
Kötelező irodalom: Farkas Ferenc: A változásmenedzsment elmélete és gyakorlata, Akadémiai Kiadó, 2013
Ajánlott irodalom: Horváth Gyõzõ (2003): Válságmenedzselés a gyakorlatban, Glória Press Kiadó, Budapest
Csath Magdolna (2001): Stratégiai változtatásmenedzsment, Aula Kiadó Kft., Budapest
Dinya László (2008): Szervezetek sikere és válsága, Akadémia Kiadó, Budapest