Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2009/10/2
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Elek Erzsébet Oktatók: Dr. Elek Erzsébet;
 
Előtanulmányi feltételek: GVMMR22MNB Minõségirányítás I.
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Termék és minõségfogalom meghatározása és összefüggése
2. Minõségszint, minõségfokozat. Minõségosztály.
3. Termékfejlesztés – kutatásfejlesztés. Szolgáltatások minõsége.
4. Innováció és minõségmenedzsment
5. Minõségfejlesztés. Piaci érték és termékminõség kapcsolata
6. TQM. Japán minõségfilozófia
7. 1 zh
8. Minõségfejlesztési technikák. SWOT-elemzés
9. Ishikava-diagram. Paretó-diagram
10. Kaizen és az innováció kapcsolata
11. Taguchi módszer. Veszteségfügvény.
12. Vállalati szervezet és a minõség összefüggése
13. Minõsétechnikák. Poka-Yoke. PDCA-ciklus. Kísérleti tervezés DOE
14. Statisztikai módszerek. Statisztikai folyamatszabályozás. Hat szigma.
15. hét: 2 zh.
Ajánlott irodalom: dr Koczor Zoltán: A minõségirányítási rendszer fejlesztése TÜV Akadémia 2001
Napi sajtó, internet, stb.
Minõség és megfelelõség folyóirat