Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: angol Félév: 2018/19/2
 
Szakok: Kritérium tárgy;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Majláth Melinda Oktatók: Dr. Majláth Melinda;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Aim of the subject is to integrate sustainability into marketing practice. Beside the criticism of marketing practice, we try to understand why
environmental friendly marketing is becoming more and more common.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
- Actively take part in the lessons
- Miss not more than 3 lessons (not be late as well)
- 1 presentation (at high quality) in group – green case study
- Exam– on week 13th (max. 50 points) - (can be repeated on the last week of the teaching period)
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Critics of traditional marketing,
2. Environmental problems of XXIth century
3. Definitions of green marketing. Development of green marketing from the beginning.
4. Green marketing strategies
5. Tools of green marketing I. (definition of green products and services)
6. Tools of green marketing II. (place, promotion)
7. Definitions of environmentally friendly behaviour
8. Segmentation studies of green consumers - International studies
9. Group presentation I.
10. official holiday (Dean beak)
11. official holiday (Easter)
12. Group presentations II.
13. Exam
14. Repeated exam (if necessary)
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
1 presentation (at high quality) in group – green case study (max. 50 points)
- Exam– on week 13th (max. 50 points) - (can be repeated on the last week of the teaching period)
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Evaluation : based on the altogether 100 points from the group presentation and the written exam.
points mark
– 0-49 1
– 50-62 2
– 63-74 3
– 74-85 4
– 86-100 5
 
Kötelező irodalom: J. Ottman (2017): The new rules of green marketing: Strategies, tools, and inspiration for sustainable branding
Sargam Bahl, Tulika Chandra:Impact of Marketing Mix on Consumer Attitude and Purchase intention towards 'Green' Products; ETHOS
Volume 11 No. 1 Jan.-June 2018, pp. 1 – 11
Martin Grimmer & Meghann Woolley (2014) Green marketing messages and consumers' purchase intentions: Promoting personal versus environmental
benefits, Journal of Marketing Communications, 20:4, 231-250,