Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2009/10/2
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Elek Erzsébet Oktatók: Dr. Elek Erzsébet;
 
Előtanulmányi feltételek: GVMMR22MNB Minõségirányítás I.
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 3 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. ISO vagy TQM.
2. Szabványok, szabványosítás. Nemzeti és nemzetközi szabványosítás
3. ISO 9000 szabványcsalád.
4. A minõségirányítási rendszer folyamatai és azok kapcsolata
5. A minõségirányítás alapelvei
6. A MIR megvalósításának lépései és eredményei
7. 1. zh
8. A MIR fejlesztése
9. Vevõi kapcsolatok. Vevõi elégedettség mérése.
10. EFQM-modell. Minõségdíjak
11. Környezetirányítási rendszer ISO 14001.
12. Integrált irányítási rendszer. Munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer – MEBIR (OHSAS 18000, MSZ 28000)
13. Információbiztonság. ISO 27001. Élelmiszerbiztonság ISO 22001.
14. Az autóipari beszállítói minõségirányítási követelményrendszerek. QS
15. hét 2. zh