Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: angol Félév: 2018/19/2
 
Szakok: Kritérium tárgy;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Szekeres Valéria Oktatók: Gémesi Andrea;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 1 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A hallgatók üzleti írásbeli és szóbeli kommunikációs készségeinek fejlesztése
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Zárthelyi dolgozatok megírása: 60%;
Házi dolgozat 20%
Órai aktivitás, évközi munka: 20%
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Introduction, Effective communication: oral and written. Intercultural aspects of business communication
2. Starting 1.: CV/resume, motivational letter, other important letter types (in short)
3. Starting 2.: job interview
4. Meetings, memo, notice, emailing
5. Telephoning, Small talk
6. Review 1, TEST1
7. Effective communication at a workplace. How to build a good team?
8. Presentations 1.
9. Presentations 2.
10. Negotiating 1
11. Negotiating 2
12. Customer care: dealing with complaints
13. Review2, Test 2
14. How competitive are your business communication skills now? (Mock exam) Grading.Closing the term.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Évközi jegy

Zh-k: 60%
Házi dolgozat 20%
Órai aktivitás, évközi munka: 20%
 
Kötelező irodalom: Simon Clark, Mark Powell: In Company
Cambridge Professional series
Ajánlott irodalom: Alyson Goldstein: English for Business Communications
Mary Ellen Guffey: Essentials of Business Communication
Dale Carnegie: How to Win Friends and Influence People
Cambridge Professional series