Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2009/10/2
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Elek Erzsébet Oktatók: Dr. Elek Erzsébet;
 
Előtanulmányi feltételek: -
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
14 hét Zárthelyi
15 hét kielõadás egy meghatározott konfliktushelyzet játékelméleti megoldására
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Gyakorlat: A játékelmélet lényege
2. Gyakorlat: Klasszikus játékok. Nash-féle egyensúly –Stabil pont
3. Gyakorlat: Neumann-Morgenstein-elmélet
4. Gyakorlat: Nem összejátszáson alapuló és az összejátszáson alapuló stratégiák
5. Gyakorlat: Tiszta és kevert stratégiák
6. Gyakorlat: Együttmûködés, altruizmus, szocialitás
7. Gyakorlat: Piacok játékelméleti megközelítésben
8. Gyakorlat: Gazdaságpolitikai játékok - Gazdasági konfliktusok
9. Gyakorlat: Stratégiák – A harc mûvészete
10. Gyakorlat: Eljárások, módszerek és stratégiák
11. Gyakorlat: A csapatmunka és az együttmûködési készség
12. Gyakorlat: A kooperáció lehetõségei - Ésszerû viselkedés
13. Gyakorlat: Zárthelyi dolgozat
14. Gyakorlat: Szituáció elemzések - kiselõadások
Gyakorlat: Szituáció elemzések - kiselõadások
 
Kötelező irodalom: Mészáros József: Játékelmélet Gondolat Kiadó 2003
Mérõ László: Mindenki másképp egyforma Tercium Kiadó 2000
Ajánlott irodalom: Mérõ László: Új észjárások Tercium Kiadó 2001.
Jaksity György: A pénz könnyelmû természete Alinea Kiadó 2005.
Napi sajtó, internet, stb.