Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: angol Félév: 2018/19/2
 
Szakok: Mûszaki menedzser BSc angol nyelvû képzés;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Csiszárik-Kocsir Ágnes Oktatók: Prof. Dr. Takács István;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTKG1AMND
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: To learn the speciality of corporate finance in connection with the financial management of enterprizes and to introduce the tools of contemporary
corporate finance and to understand and to practice the evaluation of common financial documents of businesses.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
2 presentation of chosen topic, and elaboration four 1500 ±100 character briefs of 2 Hungarian and 2 English articles as homeworks
Exam: essay should be sent not later as 48 hours before start of exam by e-mail; time of presentation is 10 minutes and there is another ten
minute discussion about the essay and the presentation
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Basics of business finance
Training: case studies
2. Life cycle of firms and financial resources of stages
Training: case studies and discussion of briefs of articles

3. Principles of financial strategies
Training: case studies and presentation of homeworks
4. Leverage, capital cost
Training: case studies and presentation of homeworks
5. Enterpizes and capital market
Training: case studies and discussion of briefs of articles
6. Enterprize value, evaluation of financial performance
Training: case studies
7. Fundamental issues of investment decisions
Training: case studies and discussion of briefs of articles
8. Cash flow planning at investment decision
Training: case studies
9. Evaluation the risks of return of investment: concepts
Training: case studies and discussion of briefs of articles
10. Evaluation the risks of return of investment: practice
Training: case studies
11. Inventory management
Training: case studies and presentation of homeworks
12. Cash management models
Training: case studies and presentation of homeworks
13. Case studies and presentation of homeworks
Training: case studies and presentation of homeworks
14. Case studies and presentation of homeworks
Training: case studies and presentation of homeworks
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Exam: elaboration a 12 to 15 pages essay chosen topic (cited min. 10 pcs non eduactional material of references); furthermore 10 minutes
presentation (with ppt or Prezi)
Components of evaluation:
• essay: 60%
• presentation and discussion: 40%.
 
Kötelező irodalom: Brealey, R. A., Myers, S. C., Allen, F. (2016): Principles of Corporate Finance, 12th Edition. Irwin/McGraw-Hill. 976 p
Ajánlott irodalom: Gurcik L, Takács I, Herceg M (2016): Selected chapters from financial analysis and financial planning. Nyitra: Slovak Agricultural University,
2016. 88 p. (ISBN:978-80-552-1462-7)
Turceková N, Svetlenská T, Takács I (2016): Selected chapters from business economics. Nyitra: Slovak Agricultural University, 2016. 101 p.
(ISBN:978-80-552-1477-1)