Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Távoktatás Nyelv: magyar Félév: 2018/19/2
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Csiszárik-Kocsir Ágnes Oktatók: Dr. Varga János;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 8 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A projektmenedzsment elvi alapjainak és gyakorlati módszereinek hatékony, azonnal alkalmazható bemutatása és megismertetése. Ez lehetõvé teszi
projektek átgondolt tervezését, szervezését és megvalósítását, amely a sikeresség záloga.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A konzultációkon történő rendszeres megjelenés.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A projekt fogalma, szereplői – A projekt átfogó definíciója
2. Projektvezető – A projektet tervező és lebonyolító munkacsoportok(teamek) – A hatékony kommunikáció biztosítása
3. A projekt külső környezetének ismertetése – A projekt haszonélvezői, költségviselői és piacát alkotó közössége - A projektmunkában résztvevő szereplők
4. A projektmenedzsment – A projektvezető funkciói:projekt (tervezés, szervezés, koordinálás, irányítás, ellenőrzés)
5. A projektszervezés folyamata- A projektmenedzsment módszerei, eszközei – A projekt költségek tervezésénél alkalmazott eljárások- DuPont mutatószám rendszer – Többlépcsős fedezetszámítás-ROI mutató
6. Likviditási mutatók – Költségvetés- Erős/gyenge pontok elemzése: SWOT- analízis – Csoportos problémamegoldó technikák
7. A projektmenedzselés területén használatos további eljárások: Gantt-diagram – Hálótervezés- Kockázatelemzés - Különböző kultúrák hatása a projektmenedzsmentre. Projektszervezetek – Hogyan kerülhető el a projektek kudarca?
8. Projektmenedzsment- minőségbiztosítás-
Projektmenedzsmentet támogató szoftverek -
Üzleti típusú projektek gazdasági értékelése

A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Vizsga.
 
Kötelező irodalom: Eric Verzuh: Projektmenedzsment, HVG ZRt., Budapest, 2006 ISBN 9637525777
+ konzultációkon elhangzott ismeretanyag
Ajánlott irodalom: Yescombe, E. R. (2008): A projektfinanszírozás alapjai
Peter Hobbs (2011): Projektmenedzsment, Scolar Kiadó, Budapest
Dennis Lock (1998): Projektmenedzsment, Modern Gazdasági Ismeretek