Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Távoktatás Nyelv: magyar Félév: 2018/19/2
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kiss Mariann Oktatók: Dr. Kiss Mariann;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 8 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgy ismereteket közvetít a piacról, annak működéséről, a vállalatok marketingmenedzsmentjének eszközeiről, s egyben megalapozza a későbbi
félévek szakmai marketing tárgyait (piackutatás, szolgáltatásmarketing, médiamarketing, stb.).
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A marketing alapfogalmai, piacjellemzők és szegmentálás
2. Vállalati termék- és szolgáltatáspolitika
3. A listaárak képzésének főbb módszerei, és az árképzés gyakorlata
4. Értékesítés és reklámpolitika
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A vizsgajegy két komponensből áll össze: a leadott évközi házi feladatok és az írásbeli vizsga pontjai együttesen határozzák meg az osztályzatot.
Évközi feladat: 30%
Írásbeli vizsga: 70%
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Írásbeli vizsga
 
Kötelező irodalom: Kiss Mariann (2013): Alapmarketing, elektronikus tananyag
Kiss Mariann (2014): Alapmarketing példatár Akadémia Kiadó, 200.