Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Távoktatás Nyelv: magyar Félév: 2018/19/2
 
Szakok: Villamosmérnök szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Szekeres Valéria Oktatók: dr. Lehotai Lilla Rita;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 4 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A kommunikáció alapjainak és általános összefüggéseinek elsajátíttatása a hallgatókkal. A mindennapi és az üzleti élet legjellemzõbb
helyzeteiben a megszerzett üzleti kommunikációs ismeretek alkalmazása, szituációs példákkal történő rögzítése.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az előadásokon való rendszeres, aktív részvétel, 3 esettanulmány megírása és határidőre történő beadása.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A kommunikáció alapfogalmai és összefüggés rendszerei
A kommunikáció hatékonyságát segítő és akadályozó tényezők
A közlés és befogadás egysége- Az önismeret jelentősége, énkép
Attitűd, előítélet, benyomás mechanizmusainak ismertetése
Johari –ablak- Ok-keret
Védőoltás-effektus, Pygmalion-effektus jelentősége a kommunikáció során
A verbális és non verbális kommunikáció elemei
Metanyelv – Paranyelv
IQ- EQ és a kommunikáció
Kommunikációs sajátosságok az üzleti életben
Önismereti tesztek
Illem, etikett, protokoll – A kulturált viselkedés, társalgás, étkezés
Illem és telefon, illem és internet használat
Szituációs helyzetek példaszerű ismertetése
Menedzser illemtan c. film
2. Menedzser illemtan című film bemutatása és elemzése
Hogyan tárgyaljunk üzletről?
Karrier, álláspályázat, önéletrajz – Tanácsok önéletrajz és
kísérőlevél írásához
Hogyan készüljünk a felvételi beszélgetésre, állásinterjúra,
A gazdálkodó szervezetek kommunikációja. Külső és belső PR
3. Az üzleti élet alapvető kommunikációs helyzetei.
Értekezletek, előadások, tárgyalások, prezentációk -
Kommunikációs technikák
A szerződés szempontjai – tárgyalástechnika.
Kommunikáció külföldön, kulturális eltérések
Ország imázs, személyes imázs
4. A sikeres tárgyalók titkai – gyakorlati példákon keresztül
A tárgyalástechnika című film elemzése
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
vizsga
 
Kötelező irodalom: Ferenczy Éva: Üzleti kommunikáció BMF. KGK. 4003.
Papp Lászlóné: Üzleti Kommunikáció. Szöveggyûjtemény.BMF KGK.4001.
Ajánlott irodalom: Dr. Pintér Zsolt: Hogyan csináljunk karriert?
Dr. Sille István: Illem, etikett, protokoll KJK. 1997