Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 0
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2009/10/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Wachulik Béla Oktatók: Wachulik Béla ;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTUN22GNC
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 4 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Gazdasági, üzleti német nyelvi ismeretek elmélyítése. A cél a hallgatók késõbbi gazdasági tematikával bõvített középfokú nyelvvizsgája.
A tankönyv a Kandó Kálmán Mûszaki Fõiskola: „Texte und Übungen zum Wirtschaftsdeutsch” c. könyv folytatása.
A tankönyv hasznos tematikájú, a témákat célirányosan, gyakorlatiasan dolgozza fel, alapos nyelvtannal rendelkezik és modern, hasznos a
szókincse. Az üzleti készségek begyakoroltatása érdekes és modern módszerekkel történik.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Zárthelyik (részbeszámolók, stb.) 7. és 13. héten. A félév végén szóbeli prezentáció, egy vállalat vagy gazdasági térség bemutatása max. 10
percben, minimum 5-6, maximum 10 oldal ( A4) terjedelemben.
Az órákon a részvétel kötelezõ, maximális hiányzás a TVSz-ben leírtak szerint
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A szolgáltatásokról általában + Sachsen és Lipcse régiója, A berlini fal leomlásának 20. évfordulója
2. Bank und Post + üzleti levél formája és általános követelményei,+ Berlin gazdasági régiója
3. Mit lehet általában végezni egy bankban? Banki tevékenységek, szolgáltatások + üzleti levél
4. Álláshirdetések: „Stellenangebote lesen“ + álláshirdetések
5. Die Bewerbung, pályázati levél írása+ üzleti hetilapok, online újságok, 1-2 gazdasági hír elemzése németül
6. A pályázati levél kritériumai, Összefoglalás
7. Zárthelyi dolgozat: „Dienstleistungen, Bankgeschäfte“
8. Szakmai önéletrajz írása, táblázatos önéletrajz fõ elemei
9. „Das Bewerbungsschreiben, Textbausteine“ + Thüringen, Weimar gazdasági régió, Goethe és Schiller városa
10. Das Vorstellungsgespräch – Hogyan zajlik egy felvételi elbeszélgetés egy cégnél, Az interjú menete
11. További tippek az felvételi elbeszélgetéshez, néhány gazdasági cikk elemzése szakmai újságokból vagy internetrõl
12. Vállalkozási formák, összefoglalás
13. Zárthelyi dolgozat
14. Konferencia, egy vállalat vagy Németország egy régiójának bemutatása, elõadás, prezentáció
 
Kötelező irodalom: :Kandó Kálmán Mûszaki Fõiskola: „Texte und Übungen zum Wirtschaftsdeutsch”