Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2009/10/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Wachulik Béla Oktatók: Wachulik Béla ;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 4 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A tantárgy egy féléves, összesen 56 órában nyújt gazdasági német nyelvi ismereteket a hallgatóknak.
További célok: mind szóbeli, mind írásbeli nyelvi készségek fejlesztése, idegen nyelvi kommunikáció, eredményes és sikeres idegen nyelv használat
a mindennapi gazdasági, vállalati munkavégzés folyamán.
( szóbeli és írásbeli prezentációk készítése, vállalati struktúrák, egy vállalat bemutatása, levelezés, telefonálás, konferencián történõ
részvétel, üzleti utazás stb. )
A tárgy minõségbiztosítási módszerei megegyeznek a KGK többi tárgyának minõségbiztosítási módszereivel
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Zárthelyik (részbeszámolók, stb.) 7. és 13. héten. Szóbeli prezentáció, Németország egy gazdasági régiójának vagy egy német vállalat bemutatása
max. 10 percben, minimum 5-6, maximum 10 oldal ( A4) terjedelemben.
Az órákon a részvétel kötelezõ, maximális hiányzás a TVSz-ben leírtak szerint.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. .A gazdaság fogalma, gazdasági szektorok
2. A német gazdaság, a német gazdaság fõbb központjai
3. Allgemeine Verhaltensregeln in geschäftlichen Situationen - Hogyan viselkedjünk az üzleti életben?
4. Az üzleti telefonálás szabályai, Die besten Tipps fürs erfolgreiche Telefonieren - Legjobb tippek telefonáláshoz, Konferenciaszervezés
5. Szolgáltatások, média, internet, - német gazdasági folyóiratok, néhány gazdasági cikk elemzése
6. Az üzleti tárgyalás legfontosabb szabályai
7. Zárthelyi dolgozat: Wirtschaft, Vorstellungsgespräch, Telefonieren
8. Útleírás, hogyan lehet eljutni a város egyik pontjából a másikba?
9. Das Ruhrgebiet, Deutschlands wichtigste Industriezentrum
10. Bayern, das größte deutsche Agrarland
11. . Die Banken, Feladatok, szövegértés
12. Összefoglalás
13. Zárthelyi dolgozat
14. Németország legfontosabb gazdasági régiói, cégbemutatás, prezentáció
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
2 zárthelyi dolgozat, gyakorlati jegy
 
Kötelező irodalom: Kandó Kálmán Mûszaki Fõiskola: Texte und Übungen zum Wirtschaftsdeutsch
Ajánlott irodalom: - Emericzi Tibor, Molnár Judit: Légy otthon a gazdaságban
- Dr. Cillag Jánosné, Dr. Kelecsényi Lászlóné: Deutsch im Außenhandel, Külkereskedelmi ismeretek német nyelven
- Olaszy Kamilla, Pákozdiné Gonda Irén: Neue Wirtschaftsthemen, Lehrbuch für die Mittel und Oberstufe