Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2018/19/1
 
Szakok: Műszaki mérnökasszisztens felsőoktatási szakképesítés;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Szekeres Valéria Oktatók: dr. Lehotai Lilla Rita;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 8 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A kommunikáció alapjainak és általános összefüggéseinek elsajátíttatása a hallgatókkal. A mindennapi és az üzleti élet legjellemzőbb helyzeteiben
a megszerzett üzleti kommunikációs ismeretek alkalmazása, szituációs példákkal történő begyakoroltatása, rögzítése.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
- A gyakorlatokon való aktív részvétel az elõírás alapján kötelezõ a TVSZ szerint
- Egy prezentáció megtartása a 5. hétig, két esettanulmány elkészítése és beadása előzetes egyeztetés alapján
- Egy dolgozat sikeres megírása a 6. héten
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A kommunikáció során a közlés és befogadás egysége - adó, vevő, üzenet, csatorna, csatornakapacitás, zaj
Az önismeret jelentősége, énkép
A kommunikáció hatékonyságát segítő és akadályozó tényezők
Kommunikációs etika
Attitűd, előítélet, benyomás mechanizmusainak ismertetése
Johari –ablak, Ok-keret
Személyiségteszt
Védőoltás-effektus, Pygmalion-effektus jelentősége a kommunikáció soán
Aktív, értő fugyelem, hallgatás szabályai
2. A verbális – érveléstechnika, kérdéstechnika
Non verbális kommunikáció elemei – tekintet, mimika-alapérzelmek, gesztusok, testtartás, proxemika-zónatávolságok, emblémák
Metanyelv, metakommunikáció – Paranyelv
Tárgyalástechnikai alapok, szituációs feladatokkal
IQ- EQ és a kommunikáció
Tesztek
3. Illem, etikett, protokoll
Nemzetközi kommunikáció szabályai, kulturális eltérések
Az illemtan címû film megtekintése, elemzése
A sikeres karrierépítés kommunikációs szabályai -
álláspályázat, önéletrajz – Minták, tanácsok önéletrajz és
kísérőlevél írásához / Állásvadászat
Hogyan készüljünk a sikeres felvételi beszélgetésre, állásinterjúra, Zárthelyi dolgozat
Hogyan készüljünk a sikeres felvételi beszélgetésre, állásinterjúra,
A gazdálkodó szervezetek kommunikációja. Külső és belső PR
4. Prezentációk, beszámolók értékelése
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A zárthelyi dolgozatok értékelése:
0 – 49 %: elégtelen (1);
50-61 %: elégséges (2);
62 – 73 %: közepes (3);
74 – 85 %: jó (4);
86 - 100 %: jeles (5).
 
Kötelező irodalom: Ferenczi Éva: Üzleti kommunikáció, BMF KGK. 4003
Papp Lászlóné: Üzleti kommunikáció, Szöveggyûjtemény BMF KGK 4001
Ajánlott irodalom: Forgas J.: A társas érintkezés pszichológiája, Gondolat Kiadó, Budapest, 1994
Dr. Sille István: Illem, etikett, protokoll. KJK. 1997.
Pintér Zsolt: Az álláskeresés enciklopédiája, Horton International Hungary Kft. Budapest, 2004
Buda Béla: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerûségei
Ottlik Károly: Protokollkódex. Mezõgazdasági Szaktudás Kiadó.
Az üzleti élet enciklopédiája. Gemini Kiadó