Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2018/19/1
 
Szakok: Mérnök informatikus BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Szekeres Valéria Oktatók: dr. Lehotai Lilla Rita;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTKG0SAND
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A kommunikáció alapjainak és általános összefüggéseinek elsajátíttatása a hallgatókkal. A mindennapi és az üzleti élet legjellemzõbb
helyzeteiben a
megszerzett üzleti kommunikációs ismeretek alkalmazása, szituációs példákkal történõ begyakoroltatása, rögzítése.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A kommunikáció alapfogalmai és összefüggésrendszerei
A kommunikáció hatékonyságát segítő és akadályozó tényezők
A közlés és befogadás egysége
Védõoltás- effektus, Pygmalion- effektus gyakorlati jelentősége


2. A verbális és non verbális kommunikáció elemei
Tekintet, mimika, testtartás, gesztusok, proxemika és a zónatávolságok jelentőségei
Metanyelv – Paranyelv
Szimpátia, előítélet, attitűd
Maslow-piramis és a kommunikáció

3. Illem, etikett, protokoll – A kulturált viselkedés, társalgás, étkezés
Illem és telefon, illem és internet használat
Szituációs helyzetek példaszerű ismertetése

4. Menedzser illemtan című film bemutatása és elemzése
5. Hogyan tárgyaljunk üzletrõl? Tárgyalási szakaszok, tárgyalási stílusok
6. Karrier, álláspályázat, önéletrajz – Tanácsok önéletrajz és kísérőlevél írásához
7. Hogyan készüljünk a felvételi beszélgetésre, állásinterjúra, 1. zárthelyi dolgozat
8. A gazdálkodó szervezetek kommunikációja. Külső és belső PR
9. Az üzleti élet alapvető kommunikációs helyzetei. Értekezletek,
előadások, tárgyalások, prezentációk és egyéb kommunikációs technikák
10. A szerződés szempontjai - Mikor jön létre szerződés az üzleti életben?
11. Közös vállalatban az üzleti partnerrel
Kommunikáció külföldön, kulturális eltérések
Ország imázs, személyes imázs
12. A sikeres tárgyalók titkai – gyakorlati példákon keresztül
13. Tárgyalástechnika című film megtekintése, megbeszélése 2. Zárthelyi dolgozat
14. A félév lezárása, összefoglalás
 
Kötelező irodalom: Ferenczi Éva: Üzleti kommunikáció, BMF KGK. 4003
Papp Lászlóné: Üzleti kommunikáció, Szöveggyûjtemény BMF KGK 4001
Ajánlott irodalom: Dr. Pintér Zsolt: Hogyan csináljunk karriert?
Dr. Sille István: Illem, etikett, protokoll KJK. 1997