Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2018/19/1
 
Szakok: Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kiss Mariann Oktatók: Dr. habil. Garai-Fodor Mónika; Lakyné Pomázi Ildikó;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Marketing és reklám az információs társadalomban. Mesterséges intelligencia és szingularitás. Netokrácia, multitasking digitális szakadék
típusai. Online kommunikációs eszközök, technológiák. Display hirdetések, online piacterek, átkattintási ráta és konverzió. Keresőmarketing és
keresőoptimalizálás. Fekete és fehérkalapos módszerek. E-mail marketing. Online fogyasztói magatartás. Cyberbulling és sötét hármas.
Perszonalizáció és közösségi szűrés. Az online piackutatás elemei. PPC-kampányok menedzselése. Web-analitika Közösségi hálózatok az online
marketingben: a Linkedin és a Facebook. Gamification. Mobilmarketing.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Aláírás feltétele: Két zárthelyi dolgozat és egy online projekt kidolgozása csoportmunka keretében.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Marketing és reklám az információs társadalomban
2. Online kommunikációs eszközök, technológiák
3. PPC-hirdetések
4. Keresőmarketing és keresőoptimalizálás
5. Közösségi média: Linkedin
6. Emailmarketing
7. Online analitika
8. Az online piackutatás módszerei
9. Mobilmarketing
10. Közösségi média: Facebook, Linkedin és Twitter
11. Gamification
12. Online fogyasztói magatartás
13. ROI az online marketingben
 
Kötelező irodalom: Irodalmak listája:
Kötelező irodalmak:
1. Bányai Edit - Novák Péter (2011): Online üzlet és marketing Akadémiai Kiadó, Budapest
2. Klausz Melinda (2016): A közösségi média nagykönyve Athaneaum Kiadó, Budapest
Ajánlott irodalom: Ajánlott irodalmak:
3. Simon Kingsnorth (2016): Digital marketing strategy. An integrated approach to online marketing Kogan Page Limited, London
4. Gál Kristóf (2013): A Google Adwords nagykönyve Klikkmarketing, Budapest
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
Szükséges kompetenciák megnevezése:
- Képes ügyfelekkel, partnerekkel való kapcsolattartásra.Ismeri az e-üzlet módszereit és hátterét.
- Képes kérdőívkészítésben, piackutatásban való közreműködésre.
- Törekszik a kereskedelmi és marketing tevékenység fejlesztésére és a változó gazdasági és jogi környezethez igazítására..
- Munkaköri feladatát önállóan végzi, szakmai beszámolóit, jelentéseit, kisebb prezentációit önállóan készíti. Szükség esetén munkatársi,
vezetői segítséget vesz igénybe.