Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: angol Félév: 2018/19/1
 
Szakok: Környezetmérnök BSc angol nyelvû képzés;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Takácsné Prof. Dr. György Katalin Oktatók: Dr. Takácsné Prof. Dr. György Katalin;
 
Előtanulmányi feltételek: nincs
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 5 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: The aim of the course is to explore businesses from a contingencialist point of view; relations to their environment along with their internal
processes. The general characteristics, such as the work and power structures, business functions of organisations, questions of resource management
from wider aspect, value creating processes and financial aspects of investment strategies and general operations are also discussed. THe subject
deals with main economic principles, market mechanism, decisions, the basis of strategic thinking.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
During the semester it is required an assey and presentation on a special topic of business economics (6-8 pages, min 10 minutes) and to present a case
study characterising an enterprise (15-20 pages, following the requirements of the closing thesis.) A closing written exercise on the last week of the
semester, reaching at least 51 %.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Előadás: Organisational objectives - business organisations
Gyakorlat: Case study based on literature - general economic environment
2. Előadás: Theory of firms
Gyakorlat: Theory of Costs
3. Előadás: Production, value chain
Gyakorlat: Profit and economic variables I.
4. Előadás: Business environment - macro
Gyakorlat: Profit and economic variables II.
5. Előadás: International business environment - globalisation
Gyakorlat: Macro environment analysis methods (PEST, PESTEL, STEEP)
6. Előadás: Micro-level business environment
Gyakorlat: Micro-level business environment - the five forces of competition
7. Előadás: Micro-level business environment
Gyakorlat: Micro-level business environment - resource analysis, resource management
8. Előadás: Financial statements. Capital structure.Role of foriegn capital.
"Gyakorlat:Presentations I
Cost and profit analysis
"
9. Előadás: Investment decisions, Cost and profit analysis
Gyakorlat: Investment decisions, Cost and profit analysis - calculations
10. Előadás: Organisational structures
Gyakorlat: Presentations II
11. Előadás: Life cycle of the enterprise and its finances
Gyakorlat: Presentaitons III
12. Előadás: Competitiveness - marketing aspects of business operations
Gyakorlat: Core competencies
13. Előadás: Change and change strategies in organisations
Gyakorlat: Managing of business risks
14. Előadás: Corporate social responsibility - role of managers
Gyakorlat: Presentations IV
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
An assey and presentation on a special topic of business economics (6-8 pages, min 10 minutes): 30 %; case study characterising an enterprise (15-20 pages, following the requirements of the closing thesis): 30 %, closing exercise (written): 40 %.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
aláíráspótló vizsga
 
Kötelező irodalom: Ppt of the lectures. Campbell - Craig (2005) Organisations and the Business Environment, Routledge. Ppt-s given during the semester.
Turčeková,N. – Svetlanská, T. – Takács I. (2016): Business Economics – International V4 Studies. Nitra. International Visegrad Fund´s, Visegrad
University Studies Grant No. 61200004. ISBN 978-80-552-1477-1. 109. p
Ajánlott irodalom: Sadov, R. - Takács-György, K. (2016): Selected chapters from Strategic Management. Nitra. International Visegrad Fund´s, Visegrad University Studies
Grant No. 61200004. ISBN 978-80-552-1509-9. 86. p; Takácsné György K, Takács I (2014): Jellemző-e a stratégiai gondolkodás az Észak-magyarországi
régió kkv-szektorában?. Competitio 13:(1) pp. 88-100.
All materials given during the lectures.
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000