Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2018/19/1
 
Szakok: Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Majláth Melinda Oktatók: Saáry Réka;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az aláírás feltétele az évközi házi feladat megoldása, beadása, illetve prezentációja határidõre.
(1) első évközi feladat, hallgatói prezentáció: csoportos munka keretében (3-5 fő) szabadon választott termék / szolgáltatás
reklámkampányának/reklámjának értékelése (szempontok: cél, célcsoport ismertetése, üzenet és média-targetáció egy jó és egy rossz péla
értékelésén keresztül)
A dolgozat terjedelme max 3 oldal, szakdolgozati formai követelmények szerint + ppt (max 10 perc)

(2) második évközi feladat, hallgatói prezentáció: csoportos munka keretében (3-5 fő) egy szabadon választott termék/szolgáltatás
reklámkampányának elkészítése és prezentációja: cél, célcsoport, üzenet, médiamix és eredmények mérésének lehetőségei pontok beépítésével, egy
önálló óriásplakát vagy print vagy egyéb ATL hirdetés koncepciójának ismertetése
A dolgozat terjedelme max 7 oldal,, szakdolgozati formai követelmények szerint + ppt (max 10 perc)

A házi dolgozatokat és zh-t javítani, pótolni nem lehet.
A dolgozatokat és a ppt-ket emlékeztetõ dia formájában (1 oldalra 6-8 dia) kinyomtatva a leadási határidõ napján, az óra helyén és idejében lehet
leadni.
A prezentációt meg kell tartania minden csoportnak, ha nincs minden tag jelen, akkor is az egész elõadást meg kell tartani a jelen lévõknek.
Ellenkezõ esetben a két házi dolgozatra adható pontokat elveszítik.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Előadás: Feladatkijelölés, reklámkampány tervezés lépései
2. Előadás: Marketingkommunikációs stratégia és a marketing startégia kapcsolata , az integrált marketing kommunikáció.
3. Előadás: Marketingkommunikációs célok és célcsoportok meghatározása
4. Előadás: Kreatív tervezés a reklámkampány tervezésben, motiváció és attitűd szerepe a kommunikációban
5. Előadás: Média tervezés, média flowchart média mix
6. Előadás: Esettanulmány a generációs különbségek hatása a kreatív tervezésre témából
7. Gyakorlat: Feladatkijelölés
8. Gyakorlat: Terepmunka: első házi dolgozat elkészítése
9. Gyakorlat: Első házi dolgozat prezentációja.
10. Gyakorlat: Terepmunka: második házi dolgozat elkészítése
11. Gyakorlat: Második házi dolgozat prezentációja.
12. Gyakorlat: Zh
13. Gyakorlat: Félév zárása, opcionális pótlások
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
évközi jegy:
30% zh
30% első házi dolgozat
40% második házi dolgozat
 
Kötelező irodalom: Harsányi Dávid: Marketingkommunikációs érthetően, 2011 Szókratész Kiadó
Az elõadások, kiselõadások anyaga.
Ajánlott irodalom: Sas István: Reklám és pszichológia, Kommunikációs akadémia, 2009 Budapest
Sas István: Az ötletes reklám, Kommunikációs akadémia, 2007 Budapest