Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2018/19/1
 
Szakok: Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Nagy Viktor Oktatók: Tóth Gábor;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 15 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A munkagazdaság alapfogalmai. A munkaerõpiac. A munkaerõ-kereslet. A munkaerõ iránti kereslet versenypiacon. Monopszónium. A minimálbérek hatása. A
technológiai fejlõdés és a nemzetközi gazdasági kapcsolatok hatása a munkaerõ-keresletre. A munkaerõ-kínálat. A munkaerõforrás. T. A gazdasági
aktivitás változásai. Beruházások az emberi tõkébe: oktatás és szakképzés. A felsõoktatás iránti kereslet. Iskolázottság, kereset és az iskola
elvégzése utáni emberitõke-beruházás. A dolgozói mobilitás: Vándorlás, bevándorlás és munkahelyváltoztatás. Munkabérszint és termelékenység:
Bérmeghatározás a vállalaton belül. A munkaerõ-piaci diszkrimináció. A szakszervezetek és a munkaerõpiac. Kereseti egyenlõtlenségek.. A
munkanélküliség. A munkanélküliség típusai és okai. Aktív és passzív foglalkoztatáspolitika.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
ZH és házi dolgozat
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Munkaerõpiaci alapfogalmak, gazdasági összefüggései
Munkaerõpiac helyzete, munkanélküliség, trendek
Foglalkoztatási formák, szolgáltatások
2. Egyéni jellemzõk, adottságaink
Értékek, érdeklõdés, munkához való viszony
Karriertervezés és munkaerõpiaci összefüggések
3. Folyamatos tanulás, újabb ismeretek
Álláskeresés, hirdetések, szolgáltatók
Kiválasztás, jelentkezés
4. Önéletrajz, motivációs levél
Felvételi beszélgetés, szituációk
Béralku, juttatások, pozíció-profil
Munkajog, szerzõdés szabályai
5. Zárthelyi dolgozat
9.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Aláírás feltétele: sikeres ZH és „Megfelelt” házi dolgozat
Aláírás pótlása a TVSZ szerint
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli
 
Kötelező irodalom: Roland G. Ehrenberg – Robert Smith: Korszerû munkagazdaságtan. Panem Könyvkiadó, Budapest, 2003.
Galasi Péter- Gábor R. István: Munkagazdaságtan alapjai, BKE, Budapest 1996.
Galasi Péter: A munkaerõpiac gazdaságtana, Aula 2003
Ajánlott irodalom: Vámosi Tamás: Munkaerõ-piaci ismeretek, PTE, 2013.