Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 30
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2018/19/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Gombaszögi Ildikó Oktatók: Gombaszögi Ildikó;
 
Előtanulmányi feltételek: 168 kredit
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 4 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A hallgatók a szorgalmi idõszakban 15 hetes egybefüggõ szakmai gyakorlatot végeznek.
A vállalatokkal megkötött aláírt és pecséttel hitelesített együttmûködési megállapodást 2 eredeti példányban kell leadni a Vállalkozásmenedzsment
Intézetben az oktató részére a fogadó óráján, legkésõbb a regisztrációs
héten.
A Szakmai gyakorlat tárgyhoz rendelt kreditpontok megszerzésének feltétele a szakmai gyakorlat teljesítése, és az errõl szóló, a Gazdálkodó
Szervezet által kitöltött igazolólap, kompetenciaértékelés, valamint a hallgató által vezetett munkanapló, és a 10-15 oldalas Esettanulmány (,
amelyönálló problémafeltárást és adatokkal, számításokkal alátámasztott megoldási javaslatot tartalmaz) leadása.
Határidõ: A szakmai gyakorlatot követõ hét utolsó napja.
A szakmai gyakorlattal kapcsolatos további szabályokat és formanyomtatványokat a kari honlapon található érvényes szabályzat tartalmazza.
http://kgk.uni-obuda.hu/szakmai_gyakorlat
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2018