Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2009/10/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Lehotai László Oktatók: Nagy Attila;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 1 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A képzés során a hallgatók megismerik a vállalatoknál, vállalkozásoknál és egyéb szervezeti egységeknél idõrõl idõre szükséges változások irányítását, megvalósítását, szervezetek szükségszerû megújulását. A sikert eredményezõ folyamatok, módszerek megismerése és tudatosítása mellett a hallgatók megismerhetik a csapdákat melyek ismerete megkönnyítheti a változások, változtatások elfogadását, gyakorlati megvalósítását.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Három esettanulmány elkészítése és idõben történõ leadása, kettõ zárthelyi dolgozat eredményes megírása. Kötelezõ óralátogatás
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A változásmenedzsment alapjai – Miben segíthet a
változásmenedzsment tudománya?
2. A változás folyamata - A változás „szükségessége”
3. A változásmenedzsment alaptechnikái- A változással szemben történõ ellenállás
4. A változással, változtatással kapcsolatos reakciók- Konfliktusok – Konfliktusok kezelése
5. A pozitív változás reakciói- Rendszerszemlélet- Folyamatgondolkodás Üzleti folyamatok – Kis- és nagyméretû szervezeti változások bevezetésének modelljei
6. Válságmenedzsment- A válságmenedzsment alapjai, feladata, Problémamegoldás
1. ( ZH. )

7. A válság kialakulásának általános okai – A válság fajtái –A válság kialakulását elõidézõ okok a gazdálkodás területén ( Piac, Termelés, Pénzügyek, Menedzsment, A helytelen allokáció )
8. Általános hibajelenségek: 1, Szakmailag hibás döntések 2, Hibás Helyzetmegítélés 3, Hibás eszköztár alkalmazása 4, Helytelen idõzítés)
9. Innovatív változtatások menedzselése
10. 10. hét Válságmenedzsment – megelõzõ jellegû ( preventív válságmenedzselés)
Zavarelhárító (turnround )jellegû válságmenedzselés

11. Krízismenedzsment ( tõkekivonás, szanálás, felszámolás )
12. Csõdmenedzselés
13. A vállalkozási, szervezeti kultúra kialakításának és fejlesztésének
Menedzselése
2. ( ZH.)
14. Félév lezárása
 
Kötelező irodalom: Dr. Farkas Ferenc: Változásmenedzsment, Akadémia Kiadó, Budapest,2005
ISBN 963058266X + az elõadásokon és gyakorlaton elhangzott ismeretanyag.