Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2009/10/2
 
Szakok: Villamosmérnök-asszisztens;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kasza Jenõ Oktatók: Dr. Kasza Jenõ; Dr. Lehotai László;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 6 Tantermi gyakorlat: 4 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A vállalkozásokkal kapcsolatos gazdaságossági számítások ismertetése. A menedzsment és szakterületi eljárásainak összefoglalása, a gyakorlati teendõk elsajátításának alapjainak elsajátítása. Az elméleti ismeretek esettanulmányokon, példákon történõ begyakorlása.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
5 Beszámoló írás
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Költség és eredmény kontrolling. A költségek különbözõ szempontok szerinti csoportosítása. A költségek elszámolása. Kalkulációs eljárások.
A fedezeti költségszámítás. Költségreagálások. A költségreagálások számszerûsítése.
A befektetésekkel kapcsolatos számítások. Megtérülés illetve hozam számítások.
2. Vállalkozási alapfogalmak. A vállalkozások tevékenységi blokkjai. A vállalkozások választható formái. Vállalkozásalapítás, a vállalkozások megszûnése.
A gazdálkodó egységek választható szervezeti formái. Statikus és dinamikus szervezetek.
3. A menedzsment és szakterületi eljárásai. Stratégiai menedzsment, marketing menedzsment.
4. A termelés menedzsment. A gyártás tervezése. A termelés tervezése rendelésre és raktárra történõ gyártás esetén.
Az anyaggazdálkodás menete, feladatai. Forgóeszközök, forgóeszköz lekötés. Készletszintek számítása.
Minõségmenedzsment. Minõségdíj modellek. Minõség és megbízhatóság. Környezet menedzsment.
5. Zh. Írás.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Beszámoló írás
 
Kötelező irodalom: Dr. Kasza Jenõ Dr.Lehotai László: Vállalkozás-gazdaságtan BMF 2005
Dr. Kasza Jenõ Dr. lehotai lászló: Vállalkozás-gazdaságtan példatár. BMF 2005
Ajánlott irodalom: ChikánA. Vállalatgazdaságtan. Aula. Bp. 2005
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tárgy minõségbiztosítása összhangban van a szak minõségi követelményével A tantárgyfelelõs a bekövetkezett változások figyelembe vételével az anyagot évente karbantartja.