Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 8
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2009/10/2
 
Szakok: Informatikus közgazdász szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Pappné Dr. Nagy Valéria Oktatók: Pappné Dr. Nagy Valéria;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Fõiskolai tanulmányaik záró félévének egyik fontos követelménye a „vállalati esettanulmány” címû kurzus sikeres elvégzése.
Ez egy olyan speciális „kurzus”, melyhez tanóra nem tartozik, ennek ellenére félévközi jeggyel zárul. A jegyet egy olyan házi dolgozatra kapják, melyet a félév során kell önállóan megírniuk.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A dolgozat leadási határideje:
2010. május 3.-a (hétfõ).
Leadható személyesen a GTI Titkárságon, vagy levélben Pappné Nagy Valéria részére.
Formai követelmény:
• Megegyezik a szakdolgozattal szemben támasztott követelményekkel. Lásd: kari honlap, aktuális információk
Tartalmi követelmény:
• Minimum 6 oldal esszé
• Tartalom, irodalom, címoldal, képek, szemléltetés, prospektusok, melléklet nem számít a 6 oldalba.
• Konkrét eset feldolgozása (nem vállalat bemutatás).
• A cég életének 1-1 eseménye (például: új termék bevezetése, reklámkampány, beruházás, átszervezés stb.)
• Tanulságok összegzése
• Önálló fogalmazás – a plágium szigorúan szankcionálva!
Aki párhuzamosan írja a szakdolgozatát, annak lehetõsége van a szakdolgozati témában maradni, amennyiben az is esetfeldolgozás, vagy tartalmaz esetet.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Házi dolgozat beadása