Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2018/19/1
 
Szakok: Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Varga János Oktatók: Almádi Bernadett;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A kurzus elsődleges célja, hogy felvázolja a hallgatóknak a külkereskedelmi ügyletkötés folyamatát, alapvető tényezőit, kockázatait és nehézségeit.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
az órákon való rendszeres és aktív részvétel
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A külkereskedelem szerepe a világgazdaságban
2. A külkereskedelmi ügylet fogalma, típusai
3. A külkereskedelmi ügyletkötés szereplői
4. Az ajánlattétel
5. A szerződéskötés
6. Az ügylet lebonyolítása és teljesítése
7. Az ügyleti kockázatok kezelése I.
8. Az ügyleti kockázatok kezelése II.
9. Az ügyletkötés folyamata és sajátosságai
10. Az ügyletkötő feladatai
11. A teljesítés pénzügyi vetületei
12. Az ügyletkötésre vonatkozó speciális szabályok
13. Összefoglalás
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
írásbeli dolgozat
10 rövid kifejtős esszéjellegű feladat
minimum 50%-os teljesítmény elérése
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli vizsga
 
Kötelező irodalom: Dr. Varga János (2017): A külkereskedelmi ügyletek lebonyolítása és alapvető technikái, Óbudai Egyetem, egyetemi jegyzet, Budapest