Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudmányi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelezõ Nyelv: magyar Félév: 2018/19/1
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Szekeres Valéria Oktatók: Tóthné Téglás Tünde;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Az emberi kommunikáció lényegének és általános összefüggésrendszerének megértése. A kommunikáció eleminek és technikáinak megismerése. A gazdaság
és az emberi kommunikáció egymásrautaltságának bemutatása. A gazdaságban és a vállalatok profitorientált működésében, valamint az egyéni érdek
érvényesítésben szerepet játszó kommunikációs helyzetek értelmezésének és kezelésének elsajátítása.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A félévközi jegy megszerzése az utolsó előadáson írásbeli zárthelyi dolgozat megírására kerül sor, melyet minimum 51 %-os eredménnyel meg kell
írni. Ezen felül egyéni plusz feladatok készítésével további plusz pontok szerezhetőek.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. 1-3 hét: Együttműködés és verseny az üzleti életben
Érdekérvényesítés az üzleti tárgyaláson, bizalom az üzleti életben
A tárgyalás célja, a tárgyalási szituáció, erőviszonyok felmérése, felkészülés
2. 4-6 hét: Kommunikáció folyamata, az üzenet összetevői, küldés és befogadás
Non-verbális jelek kommunikációban, az első benyomás szerepe
Az üzenet megfogalmazása, verbális és non-verbális eszközök használata
3. 7-9 hét: Az üzenet meghallgatása, dekódolási hibák
Kérdezéstechnika, a meghallgatás szerepe a kommunikációban
Érzelmek a kommunikációban
4. 10-12 hét: Tranzakció analízis elmélete
Konfliktushelyzetek feloldása az üzleti életben
5. 13-15 hét: Személyes tényezők a kommunikációban
Kommunikációs képességek fejlesztése
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
félévközi jegy
 
Kötelező irodalom: Ferenczi Éva: Üzleti kommunikáció. Elektronikus jegyzet
Ajánlott irodalom: Friedmann, Schulz von Thun: A kommunikáció zavarai és feloldásuk, Általános kommunikációpszichológia. Háttér Kiadó, Budapest 2012
Fodor László, Kristó Edina: A hatékony kommunikáció alapjai. Noran Libro, Budapest, 2014