Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2018/19/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Parragh Bianka Oktatók: Gombaszögi Ildikó;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A hallgatók ismerjék meg a minõségirányítási rendszerek legfontosabb jellemzõit. Képesek legyenek kidolgozni a munkahelyükön a rájuk vonatkozó
minõségirányítási dokumentációs rendszer egyes elemeit. Legyenek aktív résztvevõi a tanúsítási folyamatnak. Sajátítsák el a folyamatos fejlesztés
szemléletét, a vevõközpontúság érdekében.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
- 2db Zárthelyi (a megírás feltétele az esszé leadása)
- kiselõadás a gyakorlatokon
- A gyakorlatokon való részvétel kötelezõ, max.1 alkalommal lehet hiányozni (a szünetek miatt 5db gyakorlaton való aktív részvétel kötelezõ)
- 1 beadandó esszé október 15. 24.00-ig, elektronikusan elküldve a gyakorlatvezetõ részére,
(A minõség, ahogy én látom…- szubjektív vélemény egy tetszõleges témában, a tanult szempontok alapján)
Terjedelem 3 oldal + kép + borító, 12-es betûméret, szimpla sorköz) (karakterek száma szóköz nélkül minimum 8000)
Az esszére max. 10 pont adható, amely a félévközi jegybe beleszámít.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Elõadás: A minõség története. Minõségfogalom.
2. Elõadás és gyakorlat: A minõség mérése. A minõséget meghatározó tényezõk.
3. Elõadás: Minõségmodellek.
4. Elõadás és gyakorlat: TQM. Vevõközpontúság
5. Elõadás: Folyamatos javítás. PDCA-ciklus. Alkalmazottak bevonása
6. Elõadás és gyakorlat: TQM megvalósításának lépései. A TQM hatása
7. Elõadás: I. Zárthelyi dolgozat.
ISO 9001 Minõségirányítási szabvány
A szabványmódosítás okai. A minõségirányítási alapelvek.
8. Elõadás és gyakorlat: MSZ EN ISO 9001:2009 és az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány fejezetei
9. Elõadás: A minõségirányítási rendszer bevezetése.
10. Elõadás és gyakorlat: Minõségügyi dokumentumok. Kézikönyv. Eljárási utasítások, munkaleírások, feljegyzések. A dokumentumok kezelése.
11. Elõadás: Szünet
12. Elõadás és gyakorlat: Auditálás.
A vevõ és dolgozói elégedettség vizsgálata
13. Elõadás: II. Zárthelyi dolgozat
Gyakorlat: kiselõadások
14. Elõadás és gyakorlat: A MIR kapcsolata más irányítási rendszerekkel. A minõség menedzselése. Kiselõadások
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A félévközi jegy feltétele két elfogadott zh (min. 50% külön –külön) és október 15-ig beadott esszé.

ZH-k összpontszáma 150 pont.
Elégtelen: 0-75 p,
Elégséges: 76-94,
Közepes 95-123,
Jó 114-132,
Jeles 134-150 pont.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Írásban
 
Kötelező irodalom: MSZ EN ISO 9001:2015
Elektronikus tananyag a Moodle rendszerbe feltöltve
Órai feladatlapok
Ajánlott irodalom: Dr Drégelyi-Kiss Ágota Minõségbiztosítás BGK-3047 Budapest, 2013
Dr. Koczor Zoltán: Minõségirányítási rendszerek fejlesztése TÜV Rheiland Akadémia Budapest, 2010
Eric Ries: Lean startup HVG Kiadói Rt., 2013