Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2009/10/2
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Szekeres Valéria Oktatók: Dr. Bencsik Mária;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A tananyag elsajátítása elõsegíti, hogy a hallgatók eligazodjanak a modern pénzügyi piacok részpiacai, instrumentumai: kötvények, részvények, befektetési jegyek, ügyletei, szereplõi, rövid távú-, és hosszú távú befektetési lehetõségei között. A tantárgy keretében elsajátítják az alapvetõ árfolyam-, hozam-, és kockázatszámítási módokat. Továbbá hozzájárul, hogy elmélyítsék ismereteiket a tõzsdei kereskedésrõl, a tõzsde információs funkcióiról, árfolyamtípusairól, a tõzsdei indexekrõl és az elszámolási módokról.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
1 db ZH. sikeres megírása 12. hét
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A pénzügyi piacok fogalma, fajtái, közvetítõ funkciója, csoportosítása Definíciók, pénzpiac, tõkepiac összehasonlítása, összefüggései, átjárások
2. A tõzsde fogalma, szerepe, fajtái, jogállása, ügyletei, tõzsdei szokványok. A tõzsde információs rendszere, árfolyamok, indexek Indexszámítások: árfolyamindexek, hozamindexek: CESI,DJIA, S and P 500, F.A.Z., DAX, FTSE, BUX, trendek
3. Pénzügyi eszközök, értékpapírok fogalma, kibocsátási módok, kötvények, részvények, befektetési jegyek, befektetési alap Hozam és árfolyamszámítások, bruttó és nettó árfolyam, kamatrugalmasság, hozamgörbék
4. Ügyletek típusai, kockázata, csoportosításuk: promt-termin, effektív-spekulációs, fedezeti, arbitrage. Piacai: forward, futures Kontraktus specifikáció, határidõ, árlépésköz, elszámolóár, pozíciók: vételi, eladási pozíció-, nyitás, zárás, nyitott kötésállomány
5. Összetett határidõs ügyletek: Spread, straddle, pillangó, keselyû. Származékos termékek Kockázatok csökkentése határidõs pozíciók kombinálásával, eredeményfüggvények, diagramok
6. Opciós ügyletek, opciós jog, opciós prémium, PUL CALL SHORT, LONG, Az opciók értéke: idõérték, belsõ érték, ITM, ATM , OTM. Az opciók nyereségfüggvénye
7. Összetett opciók, Fedezett és fedezetlen opciók, Swap-ügyletek, FRA, cap, floor ZH
8. Ügyletek összehasonlító elemzése Promt, termin, opciós, összetett opciós, derivatívák elemzése
9. Ügyletek elszámolása, klíringház fõ funkciói, garancia rendszerek Bruttó és nettó elszámolás, DVP elv, nap végi és napközbeni elszámolás
10. Hozam és kockázat CAPM modell Piaci portfolió, hatékony portfolió
11. Kötvények hozama és árfolyama. Hozamgörbék Névleges hozam, egyszerû hozam, tényleges hozam és árfolyamszámítások
12. Részvények hozama és árfolyama P/E mutató, P/CE, P/OCF, P/S, DY, EV érték, EBITDA, EBIT
13. A fundamentális elemzés jellemzõi, folyamata ZH
14. A technikai elemzés jellemzõi. Elemzési módszerek összehasonlítása Fibonacci számok, Bar chart, Japán gyertya diagram, mozgóátlagok, indikátorok, statisztikai módszerek
 
Kötelező irodalom: Bakonyi Zoltán-Décsy Jenõ-Lauf László-Tasnádi Márta: Tõke-és pénzpiacok Perfekt Kiadó Budapest 2004.
Ajánlott irodalom: Dr. Bencsik Mária: Tõke és pénzpiacok Oktatási segédlet Elektronikus jegyzet. BMF. KGK. SZVI. 2009. Honlap