Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Távoktatás Nyelv: magyar Félév: 2009/10/2
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Lehotai László Oktatók: dr. Lehotai Lilla Rita;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 6
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgy oktatásának célja magas színvonalú elméleti és gyakorlati ismeretek biztosítása a termék – és árpolitika komplex rendszerében.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Három esettanulmány elkészítése és határidõre történõ beadása és a konzultációk rendszeres látogatása.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Menedzseri rendszerszemléletû gondolkodás a termék –és
árpolitikában
Termékek fogalmi meghatározása, csoportosítása
Termékjellemzõk analízise, értékelése
2. Hatékonyságnövelés és értékelemzés összefüggései
Termékek életgörbéi
3. Új termék kifejlesztésének tevékenységsora és gazdasági jellemzõi-
ABC-analízis – Ipari formatervezés
Termék-és árpolitika kapcsolata a merketingmenedzsment
folyamataiban
4. Piacelemzés- piaci lehetõségek elemzése
Piackutatás- célpiacok felkutatása és kiválasztása
Stratégia kialakítása- marketingstratégiák kialakítása ( reklám)
Szervezés, végrehajtás, ellenõrzés – marketingmûveletek szervezése,
végrehajtása és ellenõrzése
5. Termék-és árpolitika és a Mc Carthy- féle 5 P koncepció -
Marketingmix : Product ( termék)- Price ( ár)- Place ( elosztási
csatorna) – Promotion ( marketingkommunikáció)-
Personal realing( személyes eladás)
Total Quality Management ( TQM) teljes körû minõségmenedzsment
és a termék-és árpolitika kapcsolata- Vevõközpontúság- Árpolitika,
árképzés
6. A termékárak kialakításának meghatározó szempontjai-
Költségtényezõk: Költségszámítási rendszerek, eredmény –és
fedezetszámítási modellek összehasonlítása,
élettartam-költségszámítás, költségek szerepe a döntéshozatalban-
Termékjellemzõk- Árpolitikai célok-
Árrugalmasság – Lélektani tényezõk – Demográfiai tényezõk –
Egyéb preferenciai szempontok
Innováció és mûszaki fejlesztés szerepe a termék-és árpolitikában

7.
10.
11.
 
Kötelező irodalom: A konzultációkon elhangzott ismeretanyag.