Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2018/19/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak; Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Varga János Oktatók: Lakyné Pomázi Ildikó;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Az üzleti élet szereplõi számára nélkülözhetetlen üzleti tervezés módszereinek és eszközeinek
megismertetése, a komplex üzleti tervezés belsõ összefüggéseinek bemutatása.
Mi az üzleti terv? Kik olvassák el az üzleti tervet?
Az üzleti terv információszükséglete: piaci , üzemeltetési és pénzügyi információk.
Az üzleti terv írásba foglalása: Bevezetõ oldal; Összefoglaló;Iparágelemzés:trendek és kilátások,a versenytársak
Elemzése, a piac behatárolása(szegmentálása),iparági elõrejelzések. A vállalkozás leírása: a termék(ek), a szolgál-
tatások, a vállalkozás mérete, az iroda és a személyzet, a vállalkozások szakmai háttere. Termelési terv vagy
kereskedelmi terv:a termelési folyamat (alvállalkozók), a telephely,a gépek és berendezések, költségkalkuláció, a
termelés költségszerkezete, készletgazdálkodás, termékválaszték meghatározása.
Marketing terv: a piac tagolása és a kisvállalkozás, a marketingmix elemei az üzleti tervezésben, az emberi tényezõ, a fizikai környezet.
Pénzügyi terv: elõzetes jövedelemterv vagy bevételi terv, fedezeti pont elemzés, a pénzforgalom terve vagy lik-
viditási terv, elõzetes mérleg, a pénzeszközök forrásának és felhasználásának terve.
Szervezeti terv: tulajdonforma, a vezetõk hatásköre, a vállalkozás vezetõinek rövid életrajza, szakmai háttere,
munka- és felelõsségmegosztás a vállalkozáson belül.
Kockázatbecslés: a vállalkozás gyenge pontjainak értékelése, az új technológia, felkészülés váratlan eseményekre.
Esettanulmányok a kisvállalkozások körébõl.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Féléves beadandó feladat: üzleti terv részlet 7 old.
Féléves beadandó feladat: üzleti terv részlet 7 old.
Az órák látogatása kötelezõ!

 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Mi az üzleti terv? Kinek készül és mire jó az üzleti terv?
2. A vállalkozás helyzete
3. Az üzletág
4. Piackutatás
5. A termék
6. Reklám, emberi tényezõ, fizikai környezet, termelési folyamat
7. Pénzügyi elemzés
8. A személyzeti munka tervezése
9. Adminisztráció
10. Marketing terv
11. Kockázatbecslés
12. Az üzleti terv szerkezete
13. Zárthelyi dolgozat írása
14. Zárthelyi dolgozat pótlása
 
Kötelező irodalom: Lakyné Pomázi Ildikó: Üzleti tervezés (oktatási segédanyag)