Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2018/19/1
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Szekeres Valéria Oktatók: Dr. Varga János;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 1 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A külkereskedelem alapfogalmainak és gyakorlati menetének megismertetése
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Félévközi kiselõadások (35%), zárthelyi dolgozat (65%)
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Bevezetés. A külkereskedelem fogalma, környezete
2. A külkereskedelmi ügylet szabályozási környezete
3. Nemzetközi szabályozás
4. Nemzetközi pénzpiacok
5. Valutaárfolyamok változásai, az okok figyelése
6. Államközi szerzõdések
7. Nemzetközi piackutatás
8. Külkereskedelmi ügylettípusok
9. Fizetési módok a külkereskedelemben I
10. Fizetési módok a külkereskedelemben II
11. Piacra lépési lehetõségek
12. Elosztási lánc
13. A kultúra szerepe a külkereskedelemben
14. Speciális külkereskedelmi térségek
 
Kötelező irodalom: Törzsök Éva: Külkereskedelmi ismeretek, Unio 1992, ISBN 963 7891 30 7
Gellért Andor: Külgazdasági pénzügyek
Sipos Zoltán : Külkereskedelmi ismeretek I-II. (KVIFK)
Ajánlott irodalom: Füleki Géza: Okmányok a külkereskedelemben, a fizetések banki lebonyolítása, KJK, 1996
Dunai Zoltán: Exportfinanszírozás és hitelbiztosítás Magyarországon KJK, 1999
Gellért Andor: A váltó és a váltóra épülõ banküzletek, KJK 1999
Huszár Ernõ: Nemzetközi kereskedelempolitika AULA 1997, ISBN 963 503 139 4