Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2009/10/2
 
Szakok: Mérnök informatikus BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Pappné Dr. Nagy Valéria Oktatók: Pomázi Ildikó;
 
Előtanulmányi feltételek: Csak VIR szakirány
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A megfelelõ pénzügyi szemlélet, és alapinformáció bázis kialakítása
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A modern pénz teremtése. Bankrendszer, jegybanki szabályozás
2. Pénzintézeti szektor, kereskedelmi bankok, és üzletágai
3. A bankok aktív üzletágai
4. Lízing, faktorálás, forfait, kockázati tõke
5. Értékpapírok, értékpapírpiacok
6. Tõzsde
7. Államháztartás
8. Központi kormányzati költségvetés
9. Államháztartási saldo, államadósság
10. Nemzetközi pénzügyi alapfogalmak
11. Nemzetközi pénzügyi intézmények
12. Nemzetközi pénzügyi rendszer
13. Európai monetáris együttmûködés
14. Euro és a magyar euroövezeti csatlakozás
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Félévközi jegy
 
Kötelező irodalom: Gyulaffy Béláné dr Berényi Mária: Pénz – pénzügyi összefüggések Saldo Bp, 2006
Ajánlott irodalom: Magyar Gábor: Pénzügyi navigátor (INVENT Kiadó, Budapest 2003)
Sándorné Új Éva: Pénzügyek mindenkinek (Variant-Media Kiadó, Budapest 2001)