Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: N/A Kreditérték:
Tagozat: Nyelv: Félév:
 
Szakok:
 
Tantárgyfelelős oktató: N/A Oktatók:
Heti/Féléves óraszámok: Előadás: Tantermi gyakorlat: Labor: Konzultáció:
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A marketing információs rendszere és a marketingkutatás. Szekunder és primer források
2. Kvalitatív kutatási módszerek
3. Kvantitatív kutatási módszerek
4. Kérdõív szerkesztés
5. Mintavétel és kiválasztás a marketingkutatásban
6. Korszerû piackutatási módszerek és technikák