Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2018/19/1
 
Szakok: Mérnök informatikus BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Csiszárik-Kocsir Ágnes Oktatók: Dr. Varga János;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A hallgató eligazodjon a vállalatok pénzgazdálkodásában, megismerje a vállalati pénzügyek specialitásait, különösen a finanszírozásra és a
beruházás értékelésre vonatkozó ismereteket. További cél, hogy a hallgatók megismerjék a modern vállalati pénzügyek eszköztárát, és képessé váljanak a
vállalatok alapvetõ pénzügyi dokumentumainak értelmezésére.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
- Az elõadásokon való részvétel kötelezõ.
- A gyakorlatvezetõ által kiadott szorgalmi feladatok határidõre történõ leadása esetén plusz pont szerzésére van lehetõség.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Vállalati pénzügyek alapfogalmai
2. Vállalkozások finanszírozási döntései
3. Belsõ finanszírozási formák
4. Külsõ finanszírozási formák
5. Vállalkozások és a tõkepiac
6. Beruházási döntések alapfogalmai
7. Beruházás gazdaságossági számítások 1.
8. Beruházás gazdaságossági számítások 2.
9. Beruházások pénzáramlásai
10. Forgótõke menedzsment 1.
11. Forgótõke menedzsment 2.
12. Vállalatértékelés, pénzügyi teljesítmények értékelése
13. ZÁRTHELYI DOLGOZAT
14. PÓTZÁRTHELYI DOLGOZAT
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A zárthelyi dolgozatok és a vizsga értékelése:
- 0 – 49 %: elégtelen (1);
- 50 - 61 %: elégséges (2);
- 62 – 73 %: közepes (3);
- 74 – 85 %: jó (4);
- 86 - 100 %: jeles (5).
 
Kötelező irodalom: - Csiszárik-Kocsir Ágnes: Vállalakozások pénzügyei, Elektronikus jegyzet, Óbudai Egyetem
Ajánlott irodalom: - Pappné Dr. Nagy Valéria: Vállalkozásfinanszírozás – pénzügyi szolgáltatások
elektronikus jegyzet, OE, 2011
- Pappné Dr. Nagy Valéria: Bevezetés a pénzügyi matematikába
elektronikus jegyzet, OE, 2011
- Illés Ivánné dr. Társaságok pénzügyei, Saldo 2003
- Illés Ivánné dr. Példatár a Társaságok pénzügyeihez, Saldo 2003.
- Balogh László: Vállalati pénzügyek példatár. - [Bp.]: Aula, 2003.
- Brealey – Meyers: Modern Vállalati Pénzügyek 1.-2., McGraw Hill – Panem, 1992.
- Magyar Gábor: Pénzügyi navigátor (INVENT Kiadó, Budapest 2003)
- Sándorné Új Éva: Pénzügyek mindenkinek (Variant-Media Kiadó, Budapest 2001)
- Fazakas – Gáspár – Soós – Sulyok – Pap: Pénzügyi számtan (Perfekt, Budapest, 1999)