Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: angol Félév: 2018/19/1
 
Szakok: Villamosmérnök szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Medve András Oktatók: Kovácsné Mozsár Lívia Alice;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: To make future engineers to understand the basic rules of macroeconomic regularities and interdependencies between social and economic life. To
focus
on
the social impacts of natural sciences by the help of economic knowledge.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
- Participation is compulsory on lectures and seminars
- Absence from lectures and seminars must not exceed the level given in „TVSZ”
- Two written examination papers on 8th és a 13th weeks.
- Replacement on 14th week for those who have not written the papers or have not reached the minimum points.
- Assessment on the basis of points:
0-49% =1
50-61% =2
62-73% =3
74-85% =4
86-100% =5
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Basics of macroeconomics. Characteristics of the stakeholders of macroeconomy. Measurement of the macroeconomic performance. The most important indicators of macroeconomic performance. Macroeconomic cycles and models.
2. Excercises in connection with the previous lecture.
3. Factors of consumers’ demand. Process of macroeconomic equilibrium. Money and banking system. Money and money substitutes and functions of money. Money creation in the modern banking system.
4. Excercises in connection with the previous lecture.
5. Regulation of the money supply in the two level banking system. Inflation. Types, causes, costs and consequences of inflation. Stagflation and deflation.
6. Excercises in connection with the previous lecture.
7. Economic growth.Preconditions and factors of growth. Growth factors and their role in connection with capital and labour. Role of technical progress in economic growth. Types of unemployment. Measurement of unemployment. Employment and employment crises.
8. Excercises in connection with the previous lecture. Written examination paper (max 45 min.)
9. The role of the state in economy. Main factors of economic policy. The role of the state in pure market economy. Economic intervention of the state in mixed economy. Set of tools of economic intervention. State property. Meaning and tools of fiscal and monetary policy.
10. Excercises in connection with the previous lecture.
11. International economic relations. The theoretical advantages of foreign trading. The role of the state in forming foreign trade relations. Openness of the economy. International flow of money and capital. International financial balance and its effects on national economies. International economic and financial organizations. Multinational companies.
12. Excercises in connection with the previous lecture.
13. International economic integration. The history and institutions of the European Union. The most important characterictics and goals of the EU.
14. Replacement of written examination paper (max 90 min.)
 
Kötelező irodalom: Bácsi Rózsa – Medve András: Közgazdaságtan mérnököknek
Szemelvénygyûjtemény BMF KGK 2002
http://www.mhhe.com/economics/samuelson17/students/tempchapters.mhtml
Ppt prezentatitions of the lecturer
Ajánlott irodalom: Samuelson – Nordhaus: Közgazdaságtan KJK, KERSZÖV 2000