Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: angol Félév: 2018/19/1
 
Szakok: Villamosmérnök angol nyelvû képzés ;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Medve András Oktatók: Kovácsné Mozsár Lívia Alice; Dr. Szekeres Valéria;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: The Macroeconomic course is about to deliver basic knowledge in relation with the mechanisms of the economy in a modeled way with the tools of
positive economics. Our aim is to allow students to understand today’s economic environment.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
The final mark will be composed of two mid-term tests during the semester. A presentation could increase the final mark.

 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Definition and Determination of National Income.
2. Components of aggregate demand.
3. Fiscal Policy and Foreign Trade
4. Money and Banking
5. Interest rates
6. Monetary and Fiscal Policy
7. Demand and Supply in Macroeconomics
8. Inflation
9. Expectations and Unemployment
10. Open Economy
11. Economic Growth
12. Fluctuations, Cycles and Economic Policy
13. Economic Policy
14. Summary
 
Kötelező irodalom: Begg, Fisher, Dornbush: Economics, McGraw-Hill Education (11th Edition)
Ajánlott irodalom: Samuelson, Nordhaus: Economics (2009)