Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Távoktatás Nyelv: magyar Félév: 2009/10/2
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Lehotai László Oktatók: Dr. Lehotai László;
 
Előtanulmányi feltételek: GVMMD11MTB
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 8
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A projektmenedzsment elvi alapjainak és gyakorlati módszereinek hatékony, azonnal alkalmazható bemutatása és megismertetése. Ez lehetõvé teszi projektek átgondolt tervezését, szervezését és megvalósítását, amely a sikeresség záloga.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Három esettanulmány megírása és beadása a megbeszélt idõpontban és a konzultációkon történõ rendszeres megjelenés.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A projekt fogalma, szereplõi – A projekt átfogó definíciója
2. Projektvezetõ – A projektet tervezõ és lebonyolító munkacsoportok (teamek) – A hatékony kommunikáció biztosítása

3. A projekt külsõ környezetének ismertetése – A projekt haszonélvezõi, költségviselõi és piacát alkotó közössége - A projektmunkában résztvevõ szereplõk

4. A projektmenedzsment – A projektvezetõ funkciói : projekt( tervezés, szervezés, koordinálás, irányítás, ellenõrzés)
5. A projektszervezés folyamata- A projektmenedzsment módszerei, eszközei – A projekt költségek tervezésénél alkalmazott eljárások- DuPont mutatószám rendszer – Többlépcsõs fedezetszámítás- ROI mutató
6. Likviditási mutatók – Költségvetés- Erõs/ gyenge pontok elemzése:
SWOT- analízis – Csoportos problémamegoldó technikák
7. A projektmenedzselés területén használatos további eljárások:
Gantt-diagram – Hálótervezés- Kockázatelemzés - Különbözõ
kultúrák hatása a projektmenedzsmentre Projektszervezetek – Hogyan kerülhetõ el a projektek kudarca?
8. Projektmenedzsment- minõségbiztosítás-
Projektmenedzsmentet támogató szoftverek -
Üzleti típusú projektek gazdasági értékelése
 
Kötelező irodalom: Eric Verzuh: Projektmenedzsment, HVG ZRt., Budapest, 2006 ISBN 9637525777
+ konzultációkon elhangzott ismeretanyag.