Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 3
Tagozat: Távoktatás Nyelv: magyar Félév: 2018/19/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Szabó Gyula Oktatók: Dr. Szabó Gyula;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 6 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 6
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgy célja, hogy a hallgatók az ipari munkakörnyezet kialakításában emberközpontú látásmódot kapjanak, valamint akár vezetõként, akár beosztott
munkatársként képviselni tudják az ergonómia értékeit.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Az ergonómia fogalma, fejlõdése - Ergonómia a termékfejlesztésben - Egyes fiziológiai jellemzõk az ergonómiai tervezésben - A pszichológiai megterhelés és a munkavégzés hatékonysága
2. Tervezés speciális felhasználók számára - Akadálymentesítés a közlekedésben - Irodái munkahelyek ergonómiája
3. Ipari munkahelyek ergonómiája - Az automatizálás problémái
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli
 
Kötelező irodalom: Hercegfi Károly-Izsó Lajos (szerk.): ERGONÓMIA Typotex 2010. e-book formájában http://www.interkonyv.hu/konyvek/?isbn=978-963-2790-95-4
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000