Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2018/19/1
 
Szakok: Mûszaki menedzser BSc angol nyelvû képzés;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Michelberger Pál Oktatók: Kovácsné Mozsár Lívia Alice;
 
Előtanulmányi feltételek: Angol nyelvi követelmény
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 2 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Our students will find overview of information systems used by business firms today to achieve corporate objectives. Information systems are one of the
important tools available to business managers for developing new products and services, achieving operational excellence and decision making.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
On lectures: two tests (6., 13. week), in labor: small test at the beginning of the lessons.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Evolution of Business Information Systems. Types of information Systems and their Development.
2. Delivery and Acceptance of Tailor-made Systems, Questions of Testing.
3. Return of Business Information Systems (Total Cost of Ownership-TCO)

4. Structure and Functionalites of Enterprise Resource Planning (ERP) System

5. Special Business Systems; Customer Relationship Management - CRM, Supply Chain Management - SCM, Balanced Score Card -BSC, Workflow, Intranet and Extranet, Simulation of Logistics, Office Automation

6. test

7. Information Systems of Service Companies

8. Business Process Reengineering - BPR

9. Selecting and Introducing Purchased Business Solutions. Running of Information Systems (on base of IT Infrastructure Library - ITIL)

10. IT- and Information Security, Network Communication and Security

11. Free Softwares, Linux User Knowledge Basics

12. Application of Spreadsheet Management Software in Business

13. test

14. A Project Planning Solution

 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Lecture tests 50%, labor tests 50%. 0-39% fail, 40-54% pass, 55-69% satisfactory, 70-84% good, above 85% excellent. On the 14th week re-take tests if needed.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
midterm grade
 
Kötelező irodalom: Kenneth C. Laudon - Jane P. Laudon: Management Information Systems (Managing the Digital Firm) Prentice Hall, 12th Edition, 2011
Ajánlott irodalom: John Ward: Principles of Information Systems Management (Információrendszerek szervezési elvei; kétnyelvû kiadás) Co-Nex Kft., 2000
Thomas F. Wallace - Michael H. Kremzar: Making It Happen: The Implementers Guide to Succes with Enterprise Resource Planning. John Wiley & Sons, 2001
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000