Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásfejlesztés és Infokommunikációs Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: angol Félév: 2018/19/1
 
Szakok: ERASMUS; Kritérium tárgy;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Keszthelyi András Oktatók: Dr. Keszthelyi András;
 
Előtanulmányi feltételek: Angol nyelvi elõkövetelmény
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 2 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: To become prepared for taking part in planning-developing and in management without IT specific pre-requisites.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Students are to develop and present a project work in small teams of 2
or 3 and write a formal test at the end of the semester.

 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Building a demo data model I., identifying and referencing
2. Building a demo data model II., one-to-many relationships
3. Building a demo data model III., importance of clear definitions
4. How it works in practical life: SQL I., basic queries
5. How it works in practical life: SQL II., multiple table queries, relational databases
6. How it works in practical life: SQL III., inserting, modifying and deleting
7. Software crisis, Modelling and models
8. Data models, optimal data model, Elements of data models
9. Redundancy, semantic normalization
10. Levels of planning, Modelling techniques, Typical particular models
11. Database management functions, Security basics
12. Test
13. Projekt presentations
14. Projekt presentations
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Grade is the mean of the project work,
its presentation and the test.

Ajánlott irodalom: Molina – Ullman – Widom: Database systems: The Complete Book. Perason – Prentice Hall. ISBN-13: 978-0131873254 ISBN-10: 0131873253 or a newer edition
Codd, Edgar Frank: The Relational Model for Database Management (Version 2 ed.). Addison Wesley Publishing Company. ISBN 0-201-14192-2.
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000