Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2017/18/2
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Majláth Melinda Oktatók: Dr. habil. Garai-Fodor Mónika;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az aláírás feltétele az évközi házi feladat megoldása, beadása, illetve prezentációja határidõre.
(1) első évközi feladat, hallgatói prezentáció: csoportos munka keretében (3-5 fő) szabadon választott reklámkampányok bemutatása, értékelése
(szempontok: cél, célcsoport ismertetése, üzenet és média-targetáció egy jó és egy rossz péla értékelésén keresztül)
A dolgozat terjedelme max 3 oldal, szakdolgozati formai követelmények szerint + ppt (max 10 perc)

(2) második évközi feladat, hallgatói prezentáció: csoportos munka keretében (3-5 fő) egy szabadon választott termék/szolgáltatás
reklámkampányának elkészítése és prezentációja: cél, célcsoport, üzenet-a motivációs elméletekkel párhuzamban bemutatva, egy önálló
óriásplakát vagy print vagy egyéb ATL hirdetés koncepciójának ismertetése
A dolgozat terjedelme max 7 oldal,, szakdolgozati formai követelmények szerint + ppt (max 10 perc)

A házi dolgozatokat és zh-t javítani, pótolni nem lehet.
A dolgozatokat és a ppt-ket emlékeztetõ dia formájában (1 oldalra 6-8 dia) kinyomtatva a leadási határidõ napján, az óra helyén és idejében
lehet leadni.
A prezentációt meg kell tartania minden csoportnak, ha nincs minden tag jelen, akkor is az egész elõadást meg kell tartani a jelen lévõknek.
Ellenkezõ esetben a két házi dolgozatra adható pontokat elveszítik.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Előadás:Feladatkijelölés, kreatív tervezés helye és szerepe a reklámkampányban 02.21.
2. Előadás: Kommunikációs trendek, kihívások 03.07.
3. Előadás: Motivációs elméletek, attitűd vizsgálat 03.21.
4. Előadás: Esettanulmányok a nativ hirdetésről 04.04.
5. Előadás: Generációs különbségek hatása a kreatív tervezésre 04.18.
6. Előadás: Kampányok a gyakorlatban 05.02.
7. Előadás: Opcionális pótlás 05.16.
8. Gyakorlat: Feladatkijelölés 02.20.

9. Gyakorlat: Terepmunka: első házi dolgozat elkészítése 03.06.
10. Gyakorlat:Első házi dolgozat prezentációja 03.21.
11. Gyakorlat: Terepmunka: második házi dolgozat elkészítése 04.03.
12. Gyakorlat: Második házi dolgozat prezentációja 04.17.
13. Gyakorlat: 05.01. Szünet
14. Gyakorlat: 05.15. zh
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
évközi jegy:
30% zh
30% első házi dolgozat
40% második házi dolgozat
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Évközi jegy
 
Kötelező irodalom: Sas István: Reklám és pszichológia, Kommunikációs akadémia, 2009 Budapest
Az elõadások, kiselõadások anyaga.
Ajánlott irodalom: Sas István: Az ötletes reklám, Kommunikációs akadémia, 2007 Budapest