Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2009/10/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak; Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Majláth Melinda Oktatók: Dr. Majláth Melinda;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgy célja, hogy megismertesse a klasszikus marketing XXI.századi kritikáit és ezen keresztül az egyik lehetséges megoldást, a környezetbarát termékek marketingjét. A társadalmilag felelõs stratégiaalkotáson és a fogyasztók környezetbarát magatartása alapján végzett szegmentáción keresztül a marketing-mix elemeinek újragondolása is megtörténik. Ezen túl a szabályozási környezet és a civil szervezetek nyomása is elemzésre kerül. A tananyagot fõként a nemzetközi és hazai szakirodalom cikkei jelentik.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az elõadások órarend szerinti látogatása.
Prezentáció tartása egy cikkbõl (vizsgajegy 40%-a)
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Critics of traditional marketing,
2. Environmental problems of XXIth century
3. Definitions of green marketing. Development of green marketing from the beginning.
4. Green marketing strategies
5. Tools of green marketing I. (definition of green products and services)
6. Tools of green marketing II. (place, promotion)
7. Definitions of environmentally friendly behaviour
8. Segmentation studies of green consumers I. International results
9. Segmentation studies of green consumers II. Hungarian results.
10. Regulation policies in the EU
11. Case studies – Hungarian and international companies on the green market
12. Team work – pilot studies (market research)
13. Civil green organizations and their effect on consumer behaviour and companies’ activity
14. Presentations of studies
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A vizsga módja: írásbeli
0-50 elégtelen
51-62 elégséges
63-74 közepes
75-86 jó
87-100 jeles
 
Kötelező irodalom: Kötelezõ: Ottman, acquelyn A: Green Marketing: Opportunities for Innovation (Hardcover), 1998, New York, BookSurge
Elõadások anyaga