Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: angol Félév: 2017/18/2
 
Szakok: Környezetmérnök BSc angol nyelvû képzés;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Katona Ferenc Oktatók: Dr. Takácsné Prof. Dr. György Katalin;
 
Előtanulmányi feltételek: Enterprise economics I.
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Engineers should have a basic knowledge about the financial background and management of a company. At the end of the semester students will be able to
undertand the annual report of the enterprises and they will understand the importance of costs.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Test on the last week + Presentation of a case study
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Circulation of the resources of the enterprise.
2. Management of tengible assets.
3. Management of current assets.
4. Management of human resources.
5. Basics of marketing. The 4P approach.
6. The process of marketing planning. Application of market research methods.
7. Penetration into the markets with new products and egsisting products. Pricing of products and product life cycles.
8. Types of costs. Calculation methods used in the enterprises.
9. Investment models. Calculation methods of the return of invesment.
10. Net present value, future value of the invesment.
11. Production management methods.
12. The question of financial balance of the company.
13. Classification of the assets and liabilities. The profit and loss account and the balance sheet. Reports for the stakeholders.
14. Test
 
Kötelező irodalom: Sloman, Hinde and Garratt:Economics for Business (5th Edition)
Kadocsa Gy. (2007): Entrepreneurial Management. Amicus Press, Budapest - München
Spinelli S., Adams R. (2011): New venture creation: Entrepreneurship for the 21st Century. McGraw-Hill Education
Ppt Presentations of the lecturer.
Ajánlott irodalom: Case studies.
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000