Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Távoktatás Nyelv: magyar Félév: 2017/18/2
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Parragh Bianka Oktatók: Gombaszögi Ildikó;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 6 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A hallgatók ismerjék meg a minõségirányítási rendszerek legfontosabb jellemzõit. Képesek legyenek kidolgozni a munkahelyükön a rájuk vonatkozó
minõségirányítási dokumentációs rendszer egyes elemeit. Legyenek aktív résztvevõi a tanúsítási folyamatnak. Sajátítsák el a folyamatos fejlesztés
szemléletét, a vevõközpontúság érdekében.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Zárthelyik (részbeszámolók,stb.)
2 Zárthelyi, 1 beadandó esszé

A beadandó házi dolgozatot legkésõbb az elsõ konzultációt követõ második szombat 24.00 óráig kell e-mailen elküldeni. (gombaszogi.ildiko@kgk.uni-
obuda.hu címre).
A dolgozat címe: Minõség, ahogy én látom a munkahelyemen…
(terjedelme 5-6 oldal + borítólap, +kép + melléklet) (karakterek száma szóköz nélkül minimum 12.000)
Formai követelményei megfelelnek a szakdolgozat formai követelményeinek (lásd: Szabályzatok).
A dolgozat a munkahelyi minõségirányításra vonatkozó helyzetfelmérés alapján ÖNÁLLÓ gondolatokat, fejlesztési javaslatot kell tartalmazzon,
szubjektív jellegû, az elsajátított szakkifejezés rendszerre kell épüljön. Célja önálló javaslattétel a minõség fejlesztésre az adott szervezetben.
A zh megírásának feltétele a dolgozat leadása. Amennyiben a hallgató nem teljesíti ezt, letiltásra kerül.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A minõség története. Minõségfogalom. Minõségmodellek. A minõség mérése. A minõséget meghatározó tényezõk. TQM. Vevõközpontúság. Folyamatos javítás. PDCA-ciklus. Alkalmazottak bevonása. TQM megvalósításának lépései. A TQM hatása.
2. ISO 9000 Minõségirányítási szabvány-család. A szabványmódosítás okai.
A minõségirányítási alapelvek. A szabvány szerkezete. Az ISO 9001:2015 szabvány fejezetei. Minõségügyi dokumentumok A minõségirányítási rendszer bevezetése. :. Auditálás
LEAN menedzsment
3. Zárthelyi dolgozat a két konzultáció anyagából
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Évközi jegy. Két elfogadott zh és beadott esszé.

Az évközi jegyet egy alkalommal lehet pótolni a vizsgaidõszak elsõ 10 napjában kiírt pótlási lehetõség alkalmával.
 
Kötelező irodalom: MSZ EN ISO 9001:2015
Elektronikus tananyag a Moodle rendszerbe feltöltve
Órai feladatlapok
Ajánlott irodalom: Dr Drégelyi-Kiss Ágota Minõségbiztosítás BGK-3047 Budapest, 2013
Dr. Koczor Zoltán: Minõségirányítási rendszerek fejlesztése TÜV Rheiland Akadémia Budapest, 2010
Mike Rother: Toyota-kata HVG Kiadói Rt., 2014
Eric Ries: Lean startup HVG Kiadói Rt., 2013