Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2017/18/2
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Parragh Bianka Oktatók: Gombaszögi Ildikó;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 12 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgatók ismerjék meg a minőségirányítási rendszerek legfontosabb jellemzőit.
Képesek legyenek kidolgozni a munkahelyükön a rájuk vonatkozó minőségirányítási dokumentációs rendszer egyes elemeit.
Legyenek aktív résztvevői a tanúsítási folyamatnak.
Sajátítsák el a folyamatos fejlesztés szemléletét, a vevőközpontúság érdekében.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
1db Zárthelyi, 1db beadandó esszé


A beadandó házi dolgozatot legkésőbb március 17-én 24.00-ig kell e-mailen elküldeni. (gombaszogi.ildiko@kgk.uni-obuda.hu címre).
A dolgozat címe: Minőség, ahogy én látom a munkahelyemen…
(terjedelme 5-8 oldal, ami minimálisan 10.000 karakter szóközök nélkül, ezen felül lehet + borítólap, +kép + melléklet, WORD formátumban)
Formai követelményei megfelelnek a szakdolgozat formai követelményeinek (lásd: Szabályzatok).
A dolgozat a munkahelyi minőségirányításra vonatkozó helyzetfelmérés alapján ÖNÁLLÓ gondolatokat, fejlesztési javaslatot kell tartalmazzon,
szubjektív jellegű, az
elsajátított szakkifejezés rendszerre kell épüljön.
A zh megírásának feltétele a dolgozat leadása. Amennyiben a hallgató nem teljesíti ezt, letiltásra kerül.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A minőség története. Minőségfogalom. Minőségmodellek. A minőség mérése. A minőséget meghatározó tényezők. TQM. Vevőközpontúság. Folyamatos javítás. PDCA-ciklus. Alkalmazottak bevonása
2. TQM megvalósításának lépései. A TQM hatása.
ISO 9000 Minőségirányítási szabvány-család. A szabványmódosítás okai.
A minőségirányítási alapelvek.
3. A szabvány szerkezete. Az MSZ EN ISO 9001:2015. szabvány fejezetei. Minőségügyi dokumentumok. A minőségirányítási rendszer bevezetése. Auditálás.
LEAN menedzsment
4. ZH, elővizsga
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Elfogadott zh (50%) és beadott esszé esetén aláírás
Az aláírást egy alkalommal lehet pótolni a vizsgaidőszak első 10 napjában kiírt pótlási lehetőség alkalmával.
 
Kötelező irodalom: MSZ EN ISO 9001:2015
Elektronikus tananyag a Moodle rendszerbe feltöltve
Órai feladatlapok
Ajánlott irodalom: Dr Drégelyi-Kiss Ágota Minőségbiztosítás BGK-3047 Budapest, 2013
Dr. Koczor Zoltán: Minőségirányítási rendszerek fejlesztése TÜV Rheiland Akadémia Budapest, 2010
Mike Rother: Toyota-kata HVG Kiadói Rt., 2014
Eric Ries: Lean startup HVG Kiadói Rt., 2013