Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2009/10/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kiss Mariann Oktatók: Fodor Mónika;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A heti egy elméleti és egy gyakorlati órából álló kurzus átfogó célja, hogy a hallgató betekintést nyerjen a médiamarketing alapjaiba. A nyomtatott és elektronikus média megjelenési formáival, az általuk közvetített médiaszöveggel szemben egy kritikus szemlélet alakuljon ki. A hallgató a fél év végére megismerje a médiatervezés különbözõ fázisait; a félév végére átfogó képet kapjon a médiatervezésrõl és annak gyakorlati aspektusairól, képes legyen a médiaszövegek elemzésére és értékelésére.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A hallgatóknak minden gyakorlati órára úgy kell érkezniük, hogy elõzetesen felkészülnek a soron következõ témából a kijelölt feladatok elvégzése által, és egy a témához kapcsolódó legalább féloldalas (A4) szakcikket
magukkal kell hozniuk. A hallgatóknak a gyakorlatvezetõ kérésére a cikket pár mondatban össze kell foglalniuk, kiemelve belõle társaik számára a lényeget.
A gyakorlati óra további részében a gyakorlatvezetõ irányításával a hallgatók kiscsoportokban (2 fõ) feladatokat oldanak meg, illetve azok eredményeit megvitatják társaikkal.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. 1.-2. Bevezetés a médiatervezésbe, a médiatervezés helye és szerepe a reklámtevékenységben; Az IMR és reklám 5 M áttekintésével
2. 1.-2. Bevezetés a médiatervezésbe, a médiatervezés helye és szerepe a reklámtevékenységben; Az IMR és reklám 5 M áttekintésével
3. 3-4 Reklámpiac szereplõi , médiaügynökségek szerepe, helye a reklámpiacon.
Reklámjog
Médiamutatók és értelmezésük: A médiatervezésnél használt számadatok, mutatószámok, jelentésük, gyakorlati értelmezésük; ezen belül: rating, SHARE, HUT, HUR, affinitás-affinitás index, elérés-lefedettség, reach, gyakoriság, gross impression, GRP, költséghatékonyság a reklámozásban
4. 3-4 Reklámpiac szereplõi , médiaügynökségek szerepe, helye a reklámpiacon.
Reklámjog
Médiamutatók és értelmezésük: A médiatervezésnél használt számadatok, mutatószámok, jelentésük, gyakorlati értelmezésük; ezen belül: rating, SHARE, HUT, HUR, affinitás-affinitás index, elérés-lefedettség, reach, gyakoriság, gross impression, GRP, költséghatékonyság a reklámozásban
5. 5-6 Stratégiai médiatervezés: marketing szempontok figyelembevétele; kinek, hol és mikor szóljon a hirdetésünk; súlyozás, elérés, gyakoriság és folyamatosság; a reklámozás idõbeni eloszlása;

6. 5-6 Stratégiai médiatervezés: marketing szempontok figyelembevétele; kinek, hol és mikor szóljon a hirdetésünk; súlyozás, elérés, gyakoriság és folyamatosság; a reklámozás idõbeni eloszlása;

7. 7-8 Média osztályok és kiválasztásuk, a médiaterv kialakítása: médiumok összehasonlítása, kiértékelése, kiválasztása; az adott médium értékének meghatározása-speciális tényezõk; médiaterv összeállítása-flowchart, idõdiagram
8. 7-8 Média osztályok és kiválasztásuk, a médiaterv kialakítása: médiumok összehasonlítása, kiértékelése, kiválasztása; az adott médium értékének meghatározása-speciális tényezõk; médiaterv összeállítása-flowchart, idõdiagram
9. 9-10 Média budget kialakításának módszerei, a költségvetés meghatározása, el-illetve felosztása, költségoptimalizáló módszerek
10. 9-10 Média budget kialakításának módszerei, a költségvetés meghatározása, el-illetve felosztása, költségoptimalizáló módszerek
11. 11-12 A médiavásárlás taktikája, médiaterv tesztelése, utóvizsgálatok
12. 11-12 A médiavásárlás taktikája, médiaterv tesztelése, utóvizsgálatok
13. 13-14 Zárthelyi dolgozat írása
14. 13-14 Zárthelyi dolgozat írása
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
- Gyakorlati órákon való részvétel, hiányzás a TVSZ által megengedettek szerint.
A zárhelyi dolgozat megírása a kijelölt idõben.
A házi dolgozat elkészítése a kijelölt határidõre és prezentálása a kijelölt gyakorlati óra idején.
A jegy 3 komponensbõl áll össze:
Zárthelyi dolgozat: 40%
Házi dolgozat írásos formájának elkészítése és prezentálása: 40%
Félévközi gyakorlati munka: 20%
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Zh és házi dolgozat
 
Kötelező irodalom: Szabó D. Tamás: Médiatervezés a reklámban; A magyar marketingkommunikáció oktatás és kutatás fejlesztéséért Alapítvány, 2004.
Ajánlott irodalom: Bernard Brochand- Jacques Lendrevie: A reklám alapkönyve KJK 2000.
Incze Kinga: A reklám helye 2006, MS White Media Consulting, Budapest