Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: angol Félév: 2017/18/2
 
Szakok: ERASMUS; Kritérium tárgy;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Michelberger Pál Oktatók: Dr. Piricz Noémi;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: The aim of the course is to introduce the students with the basics, foundation and formation of logistics systems and also of the methodology of
performance measurement in logistics. Besides dealing with the logistics of purchasing, production and distribution, the subject also examines
common ground with marketing, quality and production design. This integrated approach ensures that important topics such as e-business, process
design, E-procurement, enterprise resource planning.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A félév végi zárthelyi legalább elégséges szintű teljesítése és legalább az órák 80%-án történő aktív részvétel
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. EA: The theory and basics of logistics systems

GY: Optimization problems & methods
2. EA: Performance measurment in logistics systems

GY: Facility location problem
3. EA: Urban transport & city logistics

GY: Vehicle routing problems
4. EA: Logistics services standards

GY: Scheduling problems
5. EA: Order processing and preparation

GY: Economic order quantity
6. EA: The structure of the sales systems

GY: Audi R8 Megafactory (Case study - treatment of video) www.youtube.com/watch?v=8-lZAGeOLM8
7. EA: The formation of the distribution system

GY: Modells of stockpilling
8. EA: Supply chain management

GY: Planning of human capacity
9. EA: Corporate stock management

GY: Planning of warehouse placing
10. EA: The basics of inventory & stock management

GY: Important standards in packaging, transportation and warehousing
11. EA: Inventory & stock management systems and models

GY: Coca-Cola Megafactory (Case study - treatment of video) www.youtube.com/watch?v=gV_VRhZlO8E
12. EA: Stockpilling systems, storage management

GY: Bar- & QR codes and RFID in logistics
13. EA: Freight logistics & transport systems

GY: Written examination
14. EA: Goods carriage & transport systems

GY: Closing practice
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
0-59% elégtelen; 60-69% elégséges; 70-79% közepes; 80-89% jó; 90%- jeles
 
Kötelező irodalom: Alan Rushton - Phil Croucher - Peter Baker: The handbook of logistics and distribution management: Understanding the suply chain. Kogan Page 2014.
5th edition p. 689
Pál Michelberger - Csaba Lábodi: Development of information security management system at the members of supply chain. In. Annals of The University
of Petroseni - Economics -. Vol. IX., Part IV. , 2009. pp. 69-78.
Ajánlott irodalom: Donald J. Bowersox - David J. Closs - M. Bixby Cooper - et al. :Supply Chain Logistics Management. McGraw-Hill. 2013. 4th edition p.484
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000