Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: angol Félév: 2017/18/2
 
Szakok: ERASMUS; Kritérium tárgy;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Szikora Péter Oktatók: Borbás László;
 
Előtanulmányi feltételek: Angol nyelvi követelmény
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Demonstrate major concepts and models employed in Business Economic. Understand how business economists think and speak about goods and services
markets and
business decision-making. Apply the appropriate models and techniques for analysing the environment within which business organisations operate.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Test 1 (mid-semester) 10%, Test 2 (end-of-semester) 20%, Group project (Case study) 20%, Individual project (Case study) 50%
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Elõadás: Introduction, the business environment and business economics, the world of business. Business organizations.
Gyakorlat: Introduction of the group. Discussion on the lecture. Opportunity cost & changing nature of business case studies.
2. Elõadás: The working of competitive markets
Gyakorlat: Discussion on the relation of managers and their performance. Stock market prices
3. Elõadás: Business in a market environment
Gyakorlat: Adjusting to oil price shoks, price elasticity and Handing out Group Case studies
4. Elõadás: Demand and the consumer - Demand and the firm
Gyakorlat: Review on former classes, + the demand for lamb case
5. Elõadás: Products, marketing and advertising
Gyakorlat: The batle of the brands, discussion
6. Elõadás: Costs of production
Gyakorlat: Short-run cost curves in practice, summary of the first 6 lecture, preparation hints for test #1.
7. Elõadás: Revenue and profit
Gyakorlat: Test 1. - based on previous lectures and case studies
8. Elõadás: Profit maximization under perfect competition and monopoly and Handing out Individual Case studies
Gyakorlat: Concenrtation ratios - discussion on competition and monopoly
9. Elõadás: Profit maximization under imperfect competition
Gyakorlat: The prisoners dilemma
10. Elõadás: An introduction to business strategy and the alternative theories of the firm
Gyakorlat: Business stratrtegy of Samsung
11. Elõadás: Growth strategy
Gyakorlat: Global merger activity - pros and cons
12. Elõadás: Pricing strategy
Gyakorlat: Price setting
13. Elõadás: Labour markets, wages and industrial relations
Gyakorlat: Role-playing game: wages negotiations
14. Elõadás: Investment and the employment of capital
Gyakorlat: Test 2, Individual Case studies handing in
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Test 1 (mid-semester) 10%, Test 2 (end-of-semester) 20%, Group project (Case study) 20%, Individual project (Case study) 50%
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Grading based on the results of tests (2) assigments (2) to be handed in during the semester.
Ajánlott irodalom: J.Sloman, K.Hinde, D.Garratt. Economics for Business, 6/E. 2013. ISBN – 13: 9780273792468
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000