Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Távoktatás Nyelv: magyar Félév: 2009/10/2
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Lehotai László Oktatók: Dr. Lehotai László;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 6
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Az „Értékelemzés” tantárgy keretében a hallgatók megismerik azokat a korszerû mûszaki- gazdasági módszereket, melyek hatékonyan segítik a vállalkozási tevékenységek eredményes megvalósítását a termékek tervezésének költségkímélõ, funkciónövelõ eljárásainak megismerésétõl, a nagy beruházások hatékonyságának növeléséig bezárólag.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Kettõ esettanulmány elkészítése és határidõre történõ beadása és a konzultációk rendszeres látogatása.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Az értékelemzés kialakulásának áttekintése- Az értékelemzés, mint a legkorszerûbb szervezési, tervezési, ésszerû költségcsökkentési
eljárásrendszer
2. A hatékonyság növelése és az értékelemzés kapcsolatrendszere
Az értékelemzés számszerûsíthetõ és imponderábilis ( közvetlenül
nehezebben mérhetõ) eredményei
3. Az értékelemzés fajtái, az értékelemzés tárgya, témakörei
Az értékelemzési folyamat lépéseinek ismertetése
4. Értékelemzõ team összeállítása- Elõkészítõ fázis, információs fázis,
alkotó fázis, megvalósítási fázis, értékelõ fázis

5. Az értékelemzés eredménygyorsító technikáinak áttekintése
Az értékelemzés beillesztése a vállalkozási tervezésbe
Az értékelemzés bekapcsolása a gazdasági ( verseny) szférába
6. Az értékelemzés csatlakoztatása az állam irányítási folyamataiba
Az értékelemzés és a minõség összefüggései, értékelemzés és az ABC-
analízis- Értékelemzés alkalmazása beruházásoknál- Az értékelemzés
minõségszemléletû gyakorlata
10.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A félévközi jegy megszerzésének feltétele: A ZH, az esettanulmányok és az órai munka alapján
 
Kötelező irodalom: Dr. Lehotai László: Az elõadáson elhangzott tudásanyag
Ajánlott irodalom: