Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2007/08/1
 
Szakok: Informatikus közgazdász szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Bácsi Rózsa Oktatók: Bácsi Rózsa; Kamuti Hajnalka; Sréterné dr. Lukács Zsuzsanna; Szabó László;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTST323NK, KMEMA3GTNK, KMAIA2GTNK
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): szigorlat
 
Oktatási cél: A gazdasági elemzéseknél alkalmazott legfontosabb módszertani eszközök elméleti és gyakorlati alkalmazásának felmérése a szigorló hallgatóknál.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A vizsgára bocsátás feltétele: a félévi követelményrendszerbeli feltételek teljesítése Matematika I.-II.–III., Statisztika I. – II. - III. és Informatika alapjai I.-II. tárgyakból.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A módszertani szigorlat részei: Matematika I.-II.; Matematika III. (Operációkutatás); Informatika alapjai I. –II.; Statisztika I. -II. -III.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A vizsga módja:
Írásbeli vizsga; idõtartama Matematika I.-II.-III. 85 perc, Informatika alapjai I.-II. 40 perc,
Statisztika I.-II.-III. 40 perc, ugyanazon a napon.

A szigorlati vizsga eredménye:
A szigorlati témakörökbõl összesen 100 pont szerezhetõ a következõ megoszlásban:
Matematika I.-II. 30 pont,
Matematika III. 20 pont,
Informatika alapjai I.-II. 25 pont,
Statisztika I. – II. – III. 25 pont.

A szigorlat akkor eredményes, ha minden témakörbõl minimálisan 50%-ot teljesített a szigorló.
Az elért összpontszám alapján a következõ érdemjegyek alakulnak ki:
– 49 pont elégtelen
50 – 61 pont elégséges
62 – 73 pont közepes
74 – 85 pont jó
86 - pont jeles

Elégtelen érdemjegyet kap az a szigorló, aki valamely témarészbõl nem éri el az 50%-os eredményt.
Ugyanabban a vizsgaidõszakban csak abból a témarészbõl kell ismételt vizsgát tenni, amelybõl a teljesítmény nem érte el a minimális 50%-ot. Másik vizsgaidõszakban elölrõl kell kezdeni a szigorlati vizsgát minden témarészbõl.
A szigorlatra a jelentkezés kötelezõ, a vizsgán csak az vehet részt, aki jelentkezett, valamint leckekönyvét bemutatja.
Szóbeli vizsga nem lehetséges, az elért pontszám alapján kialakított érdemjegy maga a szigorlati érdemjegy.
 
Kötelező irodalom: Az egyes tárgyaknál megadott irodalom.
Részletes tananyag tematika a GTI honlapján található.